«سید هادی حسینی عضو هیات مدیره کمیسیون صنعت و معدن مجلس اظهار داشته اند: عدم مدیریت مطلوب و.. از علل بیکارشدن کارگران این کارخانه فولاد زاگرس اعلام می کند و اعلام می دارد این مسئله بررسی می شود و طبق ماده ۲۳۳ آیین نامه مجلس مبنی بر شناسایی متخلفین تنظیم و به هیات رییسه مجلس تقدیم می شود.
دکتر قادر مرزی نماینده قروه گفته است که: مذاکراتی با سرمایه گذاران چینی و ترکیه انجام گرفته اما آنها به دلیل حجم بالای رقم بدهی این کارخانه،حاضر به همکاری نشدند.ایشان یادآوری نمودند : اگر مدیران سیاسی این بار نیز در روند اجرای این واحد صنعتی دخالت نکنند.می توان به پایدار بودن این کارخانه و اشتغال پایدار امیدوار بود.
نماینده مردم قروه و دهکلان در مجلس در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفته است: کارخانه فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان برای احیایی ذوب آهن کردستان وارد عمل شده و در این کارخانه سرمایه گذاری خواهند کرد و ظرف دوهفته آینده در کارخانه برای بازسازی مستقر می شوند.»
سندیکای کارگران فلزکار مکانیک بارها خواستار همکاری ذوب آهن اصفهان و کارخانه های فولاد مستقر در کشور برای راه اندازی این کارخانه مهم برای مردم و کارگران کردستان شده بود. حتا پیشنهاد کرده بود که با همکاری کارگران این کارخانه تولید کارخانه به فرو منگنز تغییر یابد تا هم کارگران بیکار فعلی به سرکار برگردندند وهم کارگران بیشتری با تغییر تولید استخدام خواهند شد.
سود حاصله از تغییر تولید فعلی به فرو منگنز بسیار شایان توجه است.
روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)