بازداشتدكتر عليرضا پيرى ديزجى يك دندانپزشك تبريزى است كه در “نصف راه” تبريز مطب داشته و در عين حال كارمند دانشگاه علوم پزشكى تبريز بوده است.
او كه در سال ٨٨ عضو ستاد ميرحسين موسوى در تبريز نيز بوده ؛ ٣ سال پيش در ديماه ٨٩ در عمليات بازداشت خيابانى كه عمدتاً به رويه معمول نهاد امنيتى موازى مى ماند ، در خودروى خود بازداشت ميشود.
از آن پس تاكنون هيچگونه اطلاعى از سرنوشت اين دندانپزشك تبريزى در دست نيست!
نه تماس تلفنى؛ نه اطلاعى؛ نه ملاقاتى و نه هيچگونه خبر ديگرى!
و تنها در اين مدت خانواده او و همسرش (خانواده محترم تفليسى كه از حدود ٤٠ سال پيش همسايه پدربزرگم بودند) به هركسى كه ادعا كرده “به شرط فلان مبلغ ميتوانم خبرى از عزيزتان بياورم”؛ مجموعا تاكنون صد ميليون تومان پرداخت كرده و هيچ نتيجه اى نيز به دست نياورده اند!
تحقيقات من حاكى است كه احتمالا دكتر پيرى توسط اطلاعات موازى بازداشت و به تهران و بند ٢-الف منتقل شده و با توجه به تاريخ بازداشت ميبايست همپرونده اسماعيل برزگر و رسول حيدرزاده بوده باشد كه اتفاقا ايشان از آبانماه ٩٠ تحويل بند ٣٥٠ شده و با محكوميت از سوى دادگاه انقلاب تهران در حال طى محكوميت ميباشند؛ ولى عليرضا پيرى به چه دليل هنوز در بند ٢-الف نگهدارى شده اجازه تماس با خانواده اش را نيافته؛ سوالى است كه پاسخى احتمالا ساده نخواهد داشت!
از آنجا كه حسب شنيده ها، جناب جعفرى دولت آبادى دادستان محترم تهران به اين خانه مجازى روزانه سر ميزنند؛ بدين وسيله از ايشان استدعا دارم با پيگيرى وضعيت اين زندانى خانواده اى بى پناه را از نگرانى درآورند!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)