اندیشه «ماندلا» در گفت وگوی «شرق» با پروفسور «استفان برلینگ» استاد روابط بین الملل دانشگاه «رگنزبورگ» آلمان:

نویسنده: اصغر زارع کهنمویی
اشاره: مرگ «ماندلا» فرصتی برای ما ایرانی ها بود که درباره «وضعیت تبعیض» اندیشه کنیم. دوست داشتن ماندلا، گوارا و شیرین است اما اگر او را بشناسیم، این دوست داشتن، آنقدرها هم آسان نخواهد بود. ماندلاچگونه ماندلاشد؟ ما چرا ماندلارا دوست داریم و چقدر او را می شناسیم؟ جهان چه نیازی به ماندلاداشت؟ آنچه درپی می آید، گفت وگوی مکتوب «شرق» با پروفسور استفان برلینگ، استاد روابط بین الملل دانشگاه رگنسبورگ آلمان است. او که به تازگی از نگارش زندگینامه متفاوتی از نلسون ماندلافارغ شده، در پاسخ به سوالات ما از شخصیت و اندیشه ماندلامی گوید.
ماندلارا باید محصول کدام مشرب فکری دانست؟ ماندلادر چه بستری رشد کرد و چگونه ماندلاشد؟ به ویژه ماندلا، عقاید ضدنژادپرستی خود را مرهون چه چیزی است؟
ماندلابه عنوان یک ناسیونالیست سیاهپوست قیام کرد اما خیلی زود نگرش خود را عوض کرد و در همکاری با سازمان ها و تشکیلات سفید و هندی، از آنها حمایت کرد. عامل تحریک برانگیز برای او تجربه اش در دانشگاه ویت واترزلند بود؛ جایی که او در آن، در سال ۱۹۴۰ حقوق خواند و به ارتباط با مردم سایر نژادها و افراد روی آورد. همچنین یک یهودی سفیدپوست، دیگر عامل موثر در زندگی ماندلابود؛ کسی که اولین شغل را به او داد.

d6871f77-b927-4f49-82bb-6e71f2252ef9-444x333

نلسون ماندلا، بیش از هر چیز، قهرمان مبارزه با آپارتاید است. ماندلابا نوع کلاسیک آپارتاید مبارزه می کرد. آیا در دنیای معاصر، این مدل کلاسیک آپارتاید از بین رفته یا هنوز دیده می شود؟
ممکن است دیگر آپارتایدی بر اساس رنگ پوست وجود نداشته باشد همچنان که در آفریقای جنوبی از سال های ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۰ بود، اما همچنان انواع نژادپرستی در همه جای دنیا جریان دارد.

 

برخی می گویند گونه های مدرن تر آپارتاید از جمله آپارتاید فرهنگی جای آپارتاید کلاسیک را گرفته اند. در یک جمع بندی کلی، وضعیت جهان ما در حوزه آپارتاید چگونه است؟ آیا شما به نئوآپارتاید معتقد هستید؟ وجوه آن چیست؟
بله. برای مثال، آپارتاید مذهبی وجود دارد. وضعیت شیعیان در عربستان، قبطی ها در مصر و مسلمانان در برمه، نوعی از آپارتاید مذهبی به شمار می روند. همچنین آپارتاید جنسی نیز رواج دارد به عنوان مثال وضعیت زنان در بسیاری از کشورهای عربی، تبعیض آمیز است.

 

ماندلابرای مبارزه با آپارتاید، به مبارزه مسلحانه، خرابکاری و ترور روی آورد. از منظر فلسفه اخلاق، این رویکرد، قابل توجیه است؟ آیا خشونت در برابر آپارتاید توجیه می شود؟
بستگی دارد. خشونت تنها زمانی توجیه پذیر است که یک انسان راه دیگری برای دفاع از خود نداشته باشد یا برای کمک به فرد ضعیف و بی گناهی که توسط نیروی قاهره تهدید شده است. به نظر من، رویکرد ماندلابه خرابکاری و فعالیت های چریکی، قابل درک است ولی از لحاظ اخلاقی توجیه پذیر نیست.

 

اگر خشونت ماندلادر برابر آپارتاید توجیه دارد، پس می توان خشونت خیلی ها را نیز حتی خشونت بوش، بن لادن و… را توجیه کرد چون آنها هم با شعارهای قشنگی، قدم در خشونت می گذارند.
به نظر بنده جنگ عدالت طلبانه وجود دارد. اما یکی باید آن را موشکافانه توضیح دهد. دفاع از خود، یک شرط این جنگ و حقوق بین الملل و بی فایده بودن تمام ابزارهای صلح شرط دوم آن است. شرط سوم این جنگ، تناسب و شرط چهارم نیز عدالت است. با این حال، تحت هیچ شرایطی حمله به افراد غیرنظامی قابل تحمل نیست. تروریسم و ایجاد جو وحشت و نگرانی در میان غیرنظامیان به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

 

آیا در مبارزه با آپارتاید مدرن، رویکرد مسلحانه ماندلا، توصیه می شود؟
فقط و فقط زمانی توصیه می شود که مورد حمله فیزیکی قرار گرفتید و الاهرگز نباید به خشونت متوسل شد. انواع دیگری از روش های مبارزه وجود دارد که در آن خشونت به عنوان یک رویکرد مبارزاتی، نفی می شود.

 

جهان ما نسبت به دوران آپارتاید آفریقای جنوبی، چقدر تغییر کرده است؟ انسان امروزی این کره خاکی، چقدر از نژادپرستی و آپارتاید فاصله گرفته و چقدر هنوز درگیر چنین مساله ای است؟
نشانه های دلگرم کننده ای وجود دارند. شما نگاه کنید به توانمندشدن زنان، پذیرش نگاه های متنوع به مسایل جنسی و کم شدن نقش کلیسا در بسیاری از جوامع غربی؛ اینها نشانه های پیشرفت هستند. یا به انقلاب شوروی در اواخر دهه۸۰ و اوایل دهه۹۰ و همچنین به جوانان معترض در جهان عرب و روسیه نگاه کنید. اینها همه نشانه های وجود تبعیض و البته مقابله با آن هستند.

 

حیات و اندیشه ماندلا، چه پیامی برای اندیشه های نژادپرستانه حاکم در جهان فعلی دارد؟ چه کار کنیم که این پیام بر مغز آنها بنشیند و بر آنها تاثیر بگذارد؟
هر فردی را بر اساس ویژگی های شخصیتی او مورد قضاوت قرار دهید نه بر اساس رنگ پوست، مو، چشم، مذهب یا وضعیت جنسی او. این عقیده لیبرال های نخستینی چون جان استوارت میل و آدام اسمیت است.

 

ماندلامسلح به زندان رفت و بعد از ۲۷سال، صلح طلب از زندان بیرون آمد. دلیل این تغییر اساسی، چه بود؟ زندان طولانی و دوری از اجتماع، مطالعات درون زندان یا تغییر جهان؟
در طول اقامتش در زندان، بی توجهی او به رنگ و نژاد برجسته تر شد. او زبان آفریکن (زبان هلندی های استعمارگر آفریقای جنوبی) را آموخت. تاریخ بوئرها (مهاجران و استعمارگران هلندی آفریقای جنوبی) را مطالعه کرد و ساعت ها با نگهبان سفیدپوست خود بحث و تبادل نظر کرد.

 

زمانی، جهان ماندلارا تروریست خطاب می کرد همان طور که دیک چنی چنین کرد و زمانی دیگر به او جایزه نوبل داد. چرا دیدگاه جهان اینقدر نسبت به یک فرد تغییر می کند؟ آیا جهان، خشونت او را برای مبارزه با آپارتاید بخشیده است؟
ماندلامبرا از اشتباه نبود و خطاهایی داشت اما او از اشتباهات خود درس می گرفت و در یک برهه بحرانی در تاریخ آفریقای جنوبی و تاریخ جهان (بعد از آزادی اش از زندان در سال ۱۹۹۰) تصمیم درست را برگزید. او به دفاع از صلح و مبارزه با انتقام برخاست. همچنین برخی از دولت های غربی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دیگر نیازی به حمایت از رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی نداشتند بنابراین به حمایت از نیروهای جدید در آفریقای جنوبی پرداختند. این تحلیل خود ماندلااست. البته این سخن، کمی بدبینانه است اما نشان می دهد که گاهی سیاست چقدر موثر بازی می کند به طوری که در پایان روز، هر دو طرف سود می برند.

 

ماندلادر مرحله ای از مبارزه به مذاکرات سازش با رژیم آپارتاید روی آورد. این مذاکرات، محصول چه روندی بود؟ چگونه ماندلااز مبارزه به مذاکره رسید؟
ماندلاهمیشه یک پراگماتیست بود. او به حمایت از هرکسی که می توانست برمی آمد. در مقایسه با انقلابیون حرفه ای و طرفداران ایدئولوژیک، او تنها به برانداختن آپارتاید فکر می کرد. در دهه ۸۰، او هنوز در زندان بود که رژیم آپارتاید به گفت وگو با او اظهار تمایل کرد و البته او نیز فرصت را غنیمت شمرد و گفت وگو را به رسمیت شناخت. او خشونت را در اواخر دهه۵۰ به عنوان یک ابزار به دست گرفت. بنابراین هیچ مشکلی برای تغییر مسیرش به سمت ابزارهای صلح نداشت.

 

ماندلادر برخورد با غرب بسیار رادیکال عمل می کرد. او زمانی دیک چنی را دایناسور خواند و زمانی دیگر، جورج بوش را به نژادپرستی در برابر کوفی عنان متهم کرد. رابطه ماندلابا غرب چرا اینقدر رادیکال بود؟ آیا این رفتار، در تضاد با اندیشه صلح جویانه او نیست؟
او یک الهه سکولار نبود آنطور که ما دوست داریم ببینیم. او گاهی با خشونت و غضب رفتار می کرد و گاهی احساس شدیدی نسبت به وفاداری نشان می داد همانند زمانی که برترین مدال آفریقای جنوبی را به معمر قذافی اعطا کرد. اما در کل، بسیار منظم، خویشتندار، باهوش و شوخ طبع بود.

 

آیا ماندلادر دوران قدرت نیز ماندلای صلح طلب ماند؟ پرونده او را در مقابله با تبعیض نژادی و دادگاه های مربوطه چگونه ارزیابی می کنید؟
سیاست مصالحه باارزش ترین میراث او است. او حتی با بیوه هندریک فرنچ وئرورد (نخست وزیر رژیم آپارتاید) که اندیشه نژادپرستی را در آفریقای جنوبی نهادینه و نظام آپارتاید را تکمیل کرده بود نیز چایی می خورد و با او مصالحه می کرد.

 

به نظر می رسد جهان ما به بت سازی مبتلاشده است. آیا از ماندلانیز بت ساخته ایم یا ماندلاواقعا ماندلایی است که جهان می پرستد؟
ماندلاکاملابا این مساله مخالف بود. او در زندان نوشت که مردم می خواهند او را به عنوان الهه سکولار معرفی کنند اما او از این تفکرات نفرت داشت. بت سازی همیشه بد است. اما شخصیت سازی و احترام به شخصیت های والا، درونی ترین ویژگی و خصیصه بشری است. اگر من مجبور باشم کسی را به عنوان بت انتخاب کنم، از میان بسیاری از شخصیت های مطرح قرن بیستم، ماندلایا گاندی یا مارتین لوترکینگ را ترجیح می دهم.

 

راه ماندلاچقدر توصیه می شود؟ ماندلابودن چقدر مفید است؟ آیا ماندلابه اندازه شهرت خود، در روند صلح جهانی موثر است؟
او بعد از کناره گیری از قدرت، به صورت خستگی ناپذیری برای فقرا و بیماران ایدزی و همچنین به عنوان حافظ صلح در کنگو کار کرد. او یکی از بزرگ ترین شخصیت های نقش آفرین در دنیای کنونی ماست و به عنوان یک شخصیت بزرگ برای تمام دوران باقی خواهد ماند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)