آیا ما می توانیم در بیرون از ایران زبان گویای روزنامه نگاران دربند باشیم؟ این خواسته مسعود باستانی است که در غیاب همسرش مهسا امرآبادی به مرخصی آمد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)