هم میهنان گرامی،

تشکّل “کارزار حقوق بشر برای ایران” که در این بیانیه «کارزار» نامیده میشود، حاصل  کوشش یک ساله و نوپایی است که با یاری تعدادی از ایرانیان و با هدف دفاع از مبارزات مدنی و دادخواهانه و ترویج فرهنگ حقوق بشر برای جامعه ایران شکل گرفته است*.  مفاد منشور کارزار همه اعضاء، مسئولان و مدیران کارزار را به تصمیم گیریهای دمکراتیک و رعایت اصول فعالیتهای فرا جناحی، فرا حزبی  برای پشتیبانی و ترویج حقوق بشربرای  ایران به شرح زیر متعهّد میکند:

  • ما به حقوق انسانی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر باور داریم و هر قانونی را که در تناقض با آن باشد ، از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی، منسوخ می دانیم .
  • ما برای افشای نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی و برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران وترویج فرهنگ حقوق بشری فعالیت می کنیم.
  • ما در راستای تحقق اهدافمان با افراد و دیگر تشکلهای مستقل مد نی و حقوق بشری در داخل و خارج از ایران همکاری می کنیم.

ماه گذشته، در پی یکسال فعالیت، بنیان گذاران و فعالان کارزار با انتشار فراخوانی تصمیم به برگزاری اولین نشست مجمع عمومی کارزار گرفتند. این نشست با شرکت ۷۰ تن از اعضاء و داوطلبان عضویت در کارزار، در تاریخ  ٢۴  مرداد ١۴٠٠ برابر با ١۵ اوت ۲۰۲۱، برگزار شد. در این نشست، پانزده عضو “شورای هماهنگی” کارزار بر اساس مفاد اساسنامه موقت کارزار و با رای اعضاء و داوطلبان عضویت حاضر در نشست مجمع انتخاب شدند و پیشنهاد ها و رهنمود هایی هم برای ادامه فعالیت کارزار ارائه شد. متعاقباً در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۰ (۲۰اوت ۲۰۲۱)، اعضای شورای هماهنگی، در اولین جلسه خود و براساس مفاد اساسنامه کارزار، ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل “هیئت مسئولان” کمیته های اجرائی کارزار را انتخاب کردند. شورا همچنین پس از بررسی چند بدیل برای نام کوتاه تر و مناسب تر برای کارزار، با تغییر نام پیشین آن از “کارزار جهانی برای دادخواهی و آزادی زندانیان سیاسی- عقیدتی در ایران” به نام جدید “کارزار حقوق بشر برای ایران” موافقت کرد.

 

هم میهنان گرامی،

اینک با تثبیت بیشتر و مناسبتر تشکیلات کارزار، اعضای شورای هماهنگی و هیئت مسئولان منتخب امیدوارند که در این دوره از کنش ها، به پشتوانه همکاری ها و همراهی های همه اعضای کنونی و آتی، کارزار و در ادامه کنش های موفق در یک سال گذشته، بتوانند در پیاده کردن طرح ها و برنامه های کارزار در جهت تحقق اهداف برشمرده در منشور بیش از پیش کوشا باشند. در این راه، به ویژه، هدف فرهنگی کارزار مستند کردن اخلاق حقوق بشری و تاکید بر اهمیّت رفتاری و گفتمانی آن در حریم گفتگو و مبارزه است. هدف سیاسی کارزار نیز بر این اصل استوار است که در یک جامعه دمکراتیک، اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر باید به حقوق مثبت تبدیل گردد. بدین معنی که حقوق بشر حقوقی تکاملی برای انسانها است و دولتها باید موظّف به رعایت و حمایت قانونی از آن شوند. 

تلاش و کوشش برای پیشبرد اهداف اشاره شده در بالا نیازمند به طرح و اجرای برنامه های رسانه ای و ارتباطات و تماسهای مستمر و حرفه ای است.  تاٌمین بودجه لازم برای هزینه های این فعالیت ها یکی از چالشهای اساسی کارزار خواهد بود. همچنین، کمک کارزار به خانواده های زندانیان سیاسی که در مضیقه برای امرار معاش هستند، از دیگر هزینه های کارزار است که نیاز به تامین بودجه دارد.  اساسنامه کارزار، به درستی، دریافت کمک مالی از هر دولت، حزب و سازمان سیاسی را منع میکند. بنابراین، پرداخت مخارج کارزار میبایستی از محل حق عضویّت اعضاء و کمکهای ایرانیان توانمند مالی که احساس خویشاوندی عقیدتی با فعالان حقوق بشر دارند، تامین گردد. به عبارت دیگر، این پیش شرط و امید واقع بینانه برای دریافت کمک از توانمندان مالی ایرانی، هم کسب اعتبار برای کارزار در مجامع ایرانیان و نهادهای بین المللی حقوق بشر میکند و هم تامین بخشی از بودجه کارزار.

 

هم میهنان گرامی،

   بنیان گذاران، فعالان و اعضای کنونی کارزار افراد ی هستند با بینش های متنوّع سیاسی و ارزشی و با آین باورکه در ایران رها شده از فاشیسم آخوندی، نهادینه کردن امر دفاع از حقوق بشر، پیش شرط مدنیّت اجتماعی است. لذا، چنین باوری بر دیگر باورهای کنشگران در کارزار اولویّت دارد.  کنشگران کارزار میدانند که در چارچوب فرهنگ سیاسی ایران، تحقق اهداف “کارزار حقوق بشر برای ایران” پروژه ای آرمانگرا محسوب میشود. ولی، با این واقعیّت هم آشنا هستند که از عصر روشنگری تا کنون مبارزه برای دستیابی به ارزشهای دمکراتیک و ارتقاء حقوق انسان در کشورهای مختلف با چهره آرمانگرائی آغاز شد، با جسارت، صبر و شکیبائی کنشگران، اهداف آرمانی آنان، گام به گام، تبدیل به مواضعی منطقی و ضروری گردید، مورد احترام و حمایت وسیع جوامع قرار گرفت و در ساختار قانونی بسیاری از کشورهای جهان جایگاه راستین خود را یافت.  در میهن ما نیز، امید میرود که با گسترش چشم گیر گفتمان حقوق بشر و مبارزه فراگیر و درخشان عامّه مردم در طلب معیشت، آزادی و دادخواهی و با گسترش و پیشبرد فعالیت های کنشگران حقوق بشر، دستیابی حداکثری به اهداف حقوق بشری ممکن گردد.

 

گرامیان،

با سپاس از شما، باورمندان به اصول جهان شمول اعلامیه جهانی حقوق بشر، دعوت میشود درصورتی که مایل به پشتیبانی مؤثّر از اهداف “کارزار برای حقوق بشر در ایران” باشید، برای عضویت، کمک مالی و یا کسب اطلاعات بیشتر با اعضای کارزار و یا ایمیل زیر تماس بگیرید:

forirankarzar@gmail.com

شورای هماهنگی کارزار حقوق بشر برای ایران

مریم آقازمانی،  شیرین اسفندارمز، حسن اعتمادی،  مریم اعتمادی،  محمد ترابی،  منیژه حبشی،  محمود زهرائی،  بهروز ستوده،  منیژه صبا،  ایبو عبدُلی،  منصور فرهنگ،  محمد مقیمی،  سپیده ناصری،  منوچهر نامورآزاد  و حسن نایب هاشم

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* در اولین نشست شورای هماهنگی جدید کارزار، نام کارزار از نام پیشین کارزار جهانی برای دادخواهی و آزادی زندانیان سیاسی- عقیدتی در ایرانبه نام جدید کارزار حقوق بشر برای ایران تغییر داده شد. به تبع آن تغییرات لازم نیز در لوگو کارزار بعمل آمد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)