آهنگ ضمیمه سرنوشت شگفت انگیز املی پولن ساخته «یان تیرسن» Yann Tiersen نوازنده و آهنگ‌ساز فرانسوی است.‌ همان آهنگ زیبایی که چندی پیش، در تجریش تهران مردی دوره گرد و شیدا با ویلون ‌نواخت و زنی شوریده و مهتاب رو، از میان جمعیت بی مهابا، با گیسوی رها کرده در باد، با شنیدن آن به رقص در آمد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)