درسگفتار دموکراسی ۳، محمدرضا نیکفر

این سومین کلاسی است که در باره دموکراسی عرضه می‌شود.

کلاس نخست زیر عنوان “نظریه‌های دموکراسی” بود.

کلاس دوم، مقدمه‌ی بحث دموکراسی رادیکال بود. در آن درباره برخی مراجع فکری برای بحث دموکراسی رادیکال صحبت شد.

عنوان کلاس کنونی “دموکراسی رادیکال − درآمدی به بحث‌های جاری” است.

 لازم نیست حتماً دو درس پیشین را گذرانده باشید، اما توصیه می‌شود ویدئوهای آن دو درس را که در اختیار همگان است، ببینید.

در کلاسِ نخست با برخی نظریه‌های جدید دموکراسی آشنا شدیم، به دیدگاه‌هایی در قالب جریان مرسوم لیبرالیستی پرداختیم، و به دیدگاه‌های انتقادی پیشرو نیز اشاره کردیم. دیدگاه‌های انتقادی پیشرو آنهایی‌اند که دموکراسی مستقر در کشورهای دارای نظام لیبرال‌دموکراسی را عمدتاً صوری و از نظر مشارکت همگانی در تصمیم‌ها کم‌مایه می‌دانند. نقد دموکراسی‌ها به اندازه‌ی عمر آنهاست. نقد هم از زاویه‌ی استبدادخواهی و دفاع از سلطه‌ی سلطنت و اشراف و فرادستان صورت گرفته، هم از زاویه‌ی پیشروی دموکراسی‌خواهی رادیکال.

در کلاس دوم در مورد دیدگاه‌های چهره‌های کلاسیکی بحث کردیم که بر روی نظریات کنونی در مورد دموکراتیک‌ کردن دموکراسی و دموکراسی رادیکال تأثیر گذاشته‌اند.

در کلاس فعلی می‌خواهیم بیشتر به بحث‌های معاصر نزدیک شویم. در این کلاس، ضمن تشریح وضعیت کنونی در جهان در ادامه‌ی رخدادهای قرن بیستم، برخی اندیشه‌ها و اندیشمندانی بررسی می‌شوند که آشنایی با آنها با بحث‌های جاری درباره‌ی “دموکراسی رادیکال ” ضروری است. خواهیم دید که این بحث‌ها برای درگیری با مسئله‌ی گذار به دموکراسی هم آموزنده هستند.

◄دسترسی به ویدئوها از طریق این صفحه در ایران‌آکادمیا

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)