در این شماره همچون گذشته مروری داریم بر خبرهایی از جامعه مدنی ایران
برگزاری نخستین جلسه‌ی میز هم‌اندیشی سازمان‌های غیر دولتی در بنیاد امید ایرانیان و مین طور درخواست دوباره فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران برای آزادی روزنامه‌نگاران و بازگشایی انجمن صنفی از حسن روحانی، رئیس جمهور ایران دو خبر مورد بررسی این هفته می‌باشند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)