برای صورت زخمی «نرگس سادات» که روز شنبه چهارم سپتامبر، مقابل ارگ کابل مورد ضرب و شتم وحشیانه طالبان قرار گرفت.  برای شباهت هولناک چهره زخمی او با چهره زنان ایران که سالیان سال در خیابان‌های تهران فقط برای نوع پوشش خود چهره‌شان خون آلود و دلهاشان مالامال اندوه و مقاومتشان بیشتر شد! و حالا دیگر فقط صورت نرگس سادات نیست… نرگس‌ها به خیابان ریخته‌اند. بیشتر باد مقاومت زنان افغان از پس این دلها و چهره‌های زخمی!

زنانی در خیابان‌های بلخ و کابل از «طالب» دگر ترسی ندارند!

ولی آوخ،

شنیدستم رخ آن «نرگس» افغان ز تیغ طالبان خون است

اگر رویت به خون آغشته شد افسوس،

دلت روشن گل نرگس !

که چشمان دلیران دیار پنجشیر این بار،

ز شرم خون دلهای زن افغان، شرربار است.

گمانم اولین بار است

گمانم اولین بار است مردان دیارت 

شرم خون صورت زن‌های افغان را

از خشاب هر سلاح و ساز جنگی

چون گلی بر دشت نرگس‌های افغان می‌فشانند!

خشابت پر زگل احمد، دلت روشن گل نرگس!

همایون باد این همراهی و هم‌رزمی مردان و نرگس‌های افغان!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)