بسیاری از مسئولین کنونی وزارت علوم و همچنین چهره هایی نظیر میلی منفرد و مجتبی صدیقی نیز از جمله افرادی بودند که در پایان دولت اصلاحات با حکم مصطفی معین به خارج از کشور بورسیه شدند. حال به نظر می رسد نوبت فرزندان مسئولین است تا با استفاده از همین روابط از امکانات و بورس های دولتی بهره مند شوند.

تنها سه روز پس از انتصاب مجتبی صدیقی به عنوان معاون وزیر علوم، وزارت علوم نامه جایابی جهت عضویت هیئت علمی را به نام فرزند مجتبی صدیقی صادر کرد!

دوازدهم آبان ماه سال جاری حکم انتصاب «مجتبی صدیقی» به عنوان معاون وزیرعلوم و رییس سازمان امور دانشجویان از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری صادر شد. مجتبی صدیقی هم اکنون عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

به گزارش خبرنگار نیمروز تنها سه روز پس از انتصاب مجتبی صدیقی، فرزند وی محمد بشیر صدیقی از سوی وزارت علوم جهت عضویت در هیئت علمی به دانشگاه امیرکبیر معرفی شد. این درحالی است که بسیاری از مسئولین وزارت علوم در چند وقت اخیر نسبت به بورسیه ها و برخی اعضای هیئت علمی در دولت گذشته اعتراضات گسترده ای داشته اند.

گفتنی است بسیاری از مسئولین کنونی وزارت علوم و همچنین چهره هایی نظیر میلی منفرد و مجتبی صدیقی نیز از جمله افرادی بودند که در پایان دولت اصلاحات با حکم مصطفی معین به خارج از کشور بورسیه شدند. حال به نظر می رسد نوبت فرزندان مسئولین است تا با استفاده از همین روابط از امکانات و بورس های دولتی بهره مند شوند.

محمدبشیر صدیقی از دانشجویان ورودی سال ۸۲ رشته صنایع امیرکبیر است که هم اکنون در حال اتمام تحصیلات خود دانشگاه دلف هلند است.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)