احمد رأفت و مسعود کاظمی
در این برنامه شدت گرفتن اجرای احکام اعدام با آغاز جنگ در غزه در گفتگو با مسعود کاظمی (روزنامه نگار در ترکیه) و احمد رأفت (روزنامه‌نگار در بریتانیا) 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)