رئیس سازمان انرژی اتمی گفت : جمهوری اسلامی ایران با وجود اینکه تعهدی به برخی از مسائل ندارد اما از باب همکاری برای حل موضوع ساختگی برای ایران و با مجوز شورایعالی امنیت ملی به آژانس اجازه دادیم از کارخانه آب سنگین اراک و معدن گچین بازدید کند که این اقدام ما کاملاً داوطلبانه است.

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ، علی اکبر صالحی بعد از امضای بیانیه مشترک با آژانس افزود: با این اقدام در واقع می‌خواهیم از دادن بهانه به دست دیگران جلوگیری کنیم که همواره مانع پیشرفت حل و فصل مسائل باقیمانده بین ایران و آژانس می شوند.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: درمرحله بعد مسئولان سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران و متخصصان آژانس جلساتی برگزار خواهند کرد که در آن درباره مراحل بعدی حل موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران گفتگو می کنند که محدودیت زمانی سه ماهه برای آن در نظر گرفته شده است

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)