به دنبال توقیف روزنامۀ بهار در پی انتشار مقاله «امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» به مناسبت عید سعید غدیر امسال، نویسندۀ مقاله، دکتر سید علی اصغر غروی، در صبح روز یکشنبه، مورخ ۱۹/۰۸/۹۲، توسط ضابطین دادگاه انقلاب در اصفهان احضار و بازداشت شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)