بیانیه‌ گروهی از جوشکاران و فیتران پروژه‌های جاسک و مکران به حمایت از بیانیه «جمعی از کارگران عسلویه و جنوب کشور»:

جوشکاران جاسک

جوشکاران جاسک

طبقه کارگر مبارزات خود را در جهت ایجاد یک جامعه عاری از ستم و تبعیض می‌داند و در این راستا نه خود را درگیر جنگ جناح‌های حاکم مثل کارگزاران و موتلفه و جبهه پایداری می‌کند و نه در سطحی دیگر مبارزات و اهداف خود را فدای منافع خوانین و مرتجعین محلی و مولوی‌ها. 

ما برای کسب حقوق خود به دنبال سازماندهی زحمتکشان هستیم و همچنین خود را موظف به حمایت از حقوق و آزادی زنان دانسته و این مبارزات را متحدانه و سراسری می‌بینیم. ما به همراه فرزندان و خواهرانمان در سال گذشته درون شما و در کنارتان و در شهرهای ایذه و اهواز و اصفهان و شیراز و تهران شریک در مبارزه بوده‌ایم و در این راه به زندان افتادیم و زخمی و کشته دادیم. ما در عسلویه به حمایت از جنبش زنان قیام کردیم و سرکوب شدیم.

ما هم به حمایت از بیانیه کارگران عسلویه تکرار می‌کنیم: اگر کسی هدف و امرش رهایی زحمتکشان است، به میدان مبارزه پا بگذارد و از تکه‌تکه کردن و تفرقه‌افکنی قومی امتناع بورزد.

اگر کمونیست هستید حداقل به شعار «کارگران جهان متحد شوید» پایبند باشید. خودمختاری بدون وجود حزب سراسری و انقلابی یعنی رفتن به زیر پرچم ستمگری دیگر و بسترسازی برای جنگ‌های قومی. این امر ما نیست. ما خود را پلکان به قدرت رسیدن هیچ جریان واپسگرایی نمی‌کنیم.

چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است.

گروهی از جوشکاران و فیتران پروژه جاسک و مکران

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)