اهمیت دادگاه سوئد در قضیه حمید نوری از لحاظ ایجاد رویه قضایی قابل تامل است. 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)