ما تحمل نمی‌کنیم که جمهوری اسلامی بعد از ۴۵ سال همچنان در قدرت بماند و زنان را محکوم به حجاب اجباری، قوانین شریعت و مردسالاری دینی کند،
ما تحمل نمی‌کنیم که حاکمیت فاشیست طالبان، زنان را تا سر حد بردگی فروکاسته و زنان و دختران از ناامیدی هر روز دست به خودکشی بزنند در حالیکه بیست سال جمهوریت آمریکایی نیز درد و رنج برای اکثریت زنان افغانستان بود،
ما تحمل نمی کنیم اسلام سیاسی در ترکیه قوانین شرعی را بر زنان تحمیل کند و اردوغان با ناسیونالیسم و دین، هم مردم را سرکوب کند هم پایه‌های فاشیسم را محکم کند،
ما تحمل نمی کنیم که در ایران مردم کورد و بلوچ و عرب و لر و افغانستانی ما تحت ستم ملی بمانند در حالیکه تنها جای شاه و شیخ عوض می شود، در افغانستان مردم هزاره و ترک و بلوچ همچنان قربانی شوند و تنها جای مجاهد و طالب و ناتو عوض شود،
ما تحمل نمی کنیم مردم ما در جنوب جهانی بخاطر فقر و بیکاری و بواسطه جنگ و تخریب محیط زیست و اقتصاد تحت سلطه سرمایه داری-امپریالیستی وادار به مهاجرتی شوند که یا در راه کشته شوند و مورد تجاوز و تعرض جنسی قرار بگیرند یا در مقصد تحقیر شوند و مورد نژادپرستی قرار بگیرند،
ما تحمل نمی کنیم مردم ما در اوکراین قربانی جنگ های امپریالیستی شوند و سایه جنگ هسته ای بالای سر همه مردمان جهان باشد،
ما تحمل نمی کنیم فاشیسم در اروپا و آمریکا و اسراییل زنان و +LGBTQAI را مورد حمله قرار دهد،
ما تحمل نمی کنیم خرافه و تاریک اندیشی دینی بر تفکر علمی و خلاق مسلط شود تا بدین واسطه جامعه از هم گسیخته را انسجام ببخشد،
ما تحمل نمی کنیم که در هرکجا انسان های دگراندیش و مبارز و آزادی خواه را زندانی کنند و تنها امکان مردم برای خلاصی از این وضع و انقلاب را دفن کنند…
 
ما همه ستمدیدگان جهانیم و در سالگرد خیزش بی نظیر ژینا که همچون ضربان قلب دنیا در ایران تپید، بر آنیم که با هر آنچه آموخته ایم، راه سرنگونی جمهوری اسلامی و مردسالاری و نظام سلطه را روشن کنیم. خیزش ژینا خط قرمزها را شکست، قلب جمهوری اسلامی یعنی ایدئولوژی اسلامی زن ستیز آن را با مبارزه علیه حجاب اجباری نشانه گرفت و همه گروه ها و افراد در ایران و سراسر جهان از هنرمندان و ورزشکاران تا کارگران را مجبور کرد موضع بگیرند و سمت خود را اعلام کنند. خیزش ژینا با نشان دادن پتانسیل زنان، مردم جهان را دلگرم کرد و امکان انقلاب را جلوی چشم حتی ناباوران به آن گذاشت. و قدرت های جهان را به تحرک واداشت تا برای مهار آن در چارچوبه های سیستم سودمحور و تفکرات تولید شده توسط آن تلاش کنند. با این همه، یک واقعیت و ضرورت پیش روی ما است و آن این‌که علی‌رغم مهم و تاثیرگذار بودن خیزش ژینا، جمهوری اسلامی همچنان سر پا است.هم این واقعیت جدی را باید به مردم نشان دهیم و هم اینکه ما برای سرنگونی آن جدی هستیم. با همه مبارزات شجاعانه ای که صورت گرفت نباید انتظار داشت که موج های بعدی خیزش های مردمی به مرور و به‌طور خودبه خود رادیکال تر شده و نهایتا به انقلاب منجر شوند! انقلاب یعنی سرنگون کردن این رژیم با هدف ریشه کن کردن همه این جنایت ها. انقلاب و جنبشی برای انقلاب را باید از همین امروز ساخت. هنوز مسئله حجاب اجباری در مبارزات مردم علیه حکومت تعیین کننده است. این به معنی آن است که ما نیاز داریم هرچه وسیع تر حجاب اجباری را و از این طریق قوانین شریعت و کلیت جمهوری اسلامی را در جامعه به چالش بکشیم.خیزش ژینا چشم های مردم را به طرف اپوزیسیون جمهوری اسلامی چرخاند. اتحادهایی بی پایه و اساس شکل گرفت و اختلاف هایی بی معنی افتاد که هم به توهمات دامن زد و هم به دلسردی ها. آنچه مردم را در مقابل جمهوری اسلامی قدرتمند می کند نه اینگونه اتحادهاست و نه اینگونه اختلافات. صف بندی های واقعی اپوزیسیون باید برای مردم بر این اساس روشن شود که آیا جامعه ای که خواهند ساخت تداوم ستم و استثمار و سرکوب در جامعه ای طبقاتی خواهد بود یا لغو آن. این واقعیت، ضرورت دامن زدن به بحث و جدل حول آلترناتیوها را پیش پای فعالین می گذارد.سیستم سرمایه داری جهانی، بشریت را در وضعیت اضطراری قرار داده است اما خود مبنای اتحاد ما را نیز فراهم کرده است. ما مبارزان ضد جنگ (امروز علیه جنگ نیابتی میان امپریالیست های روسیه و ناتو)، ضد تخریب محیط زیست، ضد پدرسالاری، ضد سرکوب دولتی و زندان در تمام دنیا از ایران و افغانستان و ترکیه تا آمریکا، ضد رژیم های بنیادگرای اسلامی و اسلام سیاسی در خاورمیانه به ویژه در ایران و افغانستان و ترکیه … و ضد کلیت سیستم سرمایه داری-امپریالیستی که همه این معضلات را بوجود آورده است، مبارزه مشترکی داریم تا برای ساختن دنیایی نوین بسیج شویم. چشم انداز ما انترناسیونالیستی است چرا که ما یک پیکر واحد هستیم و هر مبارزه ای که در هر گوشه دنیا می کنیم، مبارزه ای روی صحنه جهان است نه محدود به درون مرزها.
 
امضاکنندگان:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)