دادگاه، بر اساس تجریه و تحلیل وضعیت دادرسی، ۱۰ پرسش مهم را در میان می‌گذارد که شایان بسی تأمل است. در قسمت دوم به آن اشاره شده و توجه شما را به آن جلب می‌کنم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)