ستیز بین جامعهٔ خشمگین ایران با رژیم به سود طرف اول ادامه دارد و کفه‌ٔ رژیم در تعادل‌قوای سیاسی هر روز پایین‌تر می‌رود. ارتجاع دینی تقریباً دار و ندار خود را به میدان آورده و چیزی از سرکوب و غارت و چپاول کم نگذاشته است به همین دلیل زمان علیه او عمل می‌کند و روزانه دستش خالی‌تر می‌شود.
این خالی شدن خزانه‌ٔ استراتژیک نظام بیش از همه در تقابل با «مسأله‌ٔ امروز»ش نمود دارد و در مقابل پیشروی‌های مقاومت ایران، راهی جز خبرسازی و مزخرف‌گویی برایش باقی نمانده است. در همین راستا، هر روز بالاترین مقامات خود را می‌فرستد که به «کشورهای غربی» التماس کنند که «اگر ملتزم به ضوابط بین‌المللی و مصوبات خود هستند، باید نسبت به تحویل عناصر این گروهک [!] به ایران، اهتمام داشته باشند؛ ما در جمهوری اسلامی ایران در پی آن هستیم تا یک محاکمه عادلانه را بر اساس اصول و ضوابط دادرسی برای آنها برگزار کنیم»! (اژه‌ای، فارس، ۲۵مرداد) و به آن دسته از بسیجی‌های مردد بین ماندن و بریدن دلداری بدهند که «سال گذشته اروپایی‌ها مواضع تندی گرفتند، اما در حال حاضر روابط ایران با این کشورها گسترده شده است و اتفاق اخیر برای [مجاهدین] هم بر همین اساس رخ می‌دهد» (آخوند جلاد طائب، رئیس سابق اطلاعات سپاه، مشرق، ۲۵مرداد)

سیلی‌های آتشین در برابر پارس‌های خوابیده!
در سمت مردم و مقاومت ایران اما، به‌جای حرف و ادعا، هر چه هست سیلی نقد است و آتشین. کانون‌های شورشی پیاپی به آتشباری مشغولند و زبان گویای آنها شعله است و نور. در صحنه بین‌المللی هم پیشروی‌های مقاومت، صورت عملی دارد و هر روز لشکرهای بیشتری از وجدانهای بیدار جامعه جهانی و پارلمانهای کشورهای اروپایی و آمریکایی به پشت جبهه مردم ایران می‌پیوندند و فضای جهانی در فراخوان به یک ایران دموکراتیک هر روز بارور‌تر می‌گردد.
از آخرین پیروزیهای مقاومت ایران حمایت «اکثریت اعضای مجمع قانونگذاری کالیفرنیا» از قیام مردم ایران و حمایت از برنامه «ده‌ماده‌ای خانم مریم رجوی» است. یعنی اگر تاکنون بسیاری از پارلمانها و مجالس نمایندگان از ۴۰کشور به کمک مردم ایران شتافته و از مبارزه آنان برای آزادی حمایت کرده بودند اینک نوبت به ایالتها رسیده و کار ریزبافت مقاومت ایران، قلوب نمایندگان ایالتها را نیز به سوی آرمان آزادی کشانده است.
اعضای پارلمان پرجمعیت‌ترین ایالت آمریکا که از هر دو حزب به یاری مردم ایران آمده‌اند شامل ۴۲نماینده از مجموع ۸۰نماینده بوده و اکثریت آنان را در بر می‌گیرد. آنها با ارسال ۴۲نامه‌ٔ جداگانه، به نیابت از موکلین خود یعنی میلیون‌ها شهروند آمریکایی، با قطعنامه شماره ۱۰۰کنگره آمریکا هم‌صدا شدند که «از طرح ۱۰ ماده‌یی رهبر مخالفان خانم مریم رجوی برای آینده ایران… و از برابری جنسیت، برابری مذهبی و قومی، سیاست خارجی مبتنی بر همزیستی مسالمت‌آمیز و ایران غیرهسته‌یی دفاع» کرده بود.
نمایندگان این ایالت ۴۰میلیون نفری با یک فقره تودهنی سنگین به بقایای شکنجه‌گران ساواک و شاه‌پرستان – که سالیان است در کالیفرنیا لانه و جا خوش کرده‌اند – گوشزد کردند که مردم ایران «دیکتاتوری سلطنتی و استبداد مذهبی را همان‌طور که در شعارهای اعتراضی آنها مشهود است، رد می‌کنند» و به این ترتیب هوشیاری و هم‌صدایی جامعه جهانی با مردم ایران برای نیل به آزادی و حاکمیت دموکراتیک را به نمایش گذاشتند.
با این حمایت ارزشمند، حلقه دیگری به سلسله حمایت‌های بین‌المللی از ایجاد یک حاکمیت دموکراتیک در ایران‌زمین افزوده شد. هر حمایت از جامعه جهانی، مهر تأیید و قوت قلبی است برای «مبنای» مبارزات پیکارگران و جوانان تغییرآفرین در داخل ایران و «عامل بیرونی» و «شرط» تغییر را تقویت می‌کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)