لایحه حجاب و عفاف قاتوق نان یا قاتل جان خامنه‌ای؟

لایحه حجاب و عفاف؛ لایحه‌یی که دیگر اکنون به نظر می‌رسد نه فوریتی برای حکومت دارد و نه ضرورتی برای آن، بلکه بیشتر برای سرگرم نگاه داشتن افکار عمومی و مهندسی اجتماعی جامعه صورت می‌گیرد.

از ماه‌ها پیش حکومت ولایت فقیه دائما در بوق و کرنای تصویب لایحه‌ی حجاب و عفاف می‌دمد، این امر در آن جا، جای شگفتی دارد که حکومت ولایت فقیه در طول عمر خود، قوانین بسیار و به تفصیل پیرامون این امر حکومتی به تصویب رسانده و ارگان‌های بسیاری را (نزدیک به حدود ۳۰ ارگان) را متولی رسیدگی و برخورد در این زمینه کرده است.

اما ناکارآمدی تمامی این قوانین و ارگان‌ها نه تنها بر مردم ایران، بلکه بیش از آن بر حکومت‌گران هویدا گشته است.

اما به دنبال قیام و اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ که با نقطه آغاز این موضوع، رخ داد و پس از فروکش کردن موقتی این قیام و اعتراضات، مردم ایران از یک مرحله عبور کرده و این تحمیل و اجبار حکومتی را آشکارا به سخره گرفته‌اند.

شبکه‌های اجتماعی و کوچه و بازار شهرهای ایران در چند ماهه اخیر، آشکارا محل به سخره گرفتن این اجبار حکومتی، یعنی حجاب اجباری توسط شهروندان ایرانی بوده است.

هر چند حکومت ایران برای جلوگیری از بروز قیام و اعتراضاتی دیگر از سنخ ۱۴۰۱، مجبور شده است که در یک سیاست کج‌دار و مریز، این وضعیت را تحمل کند، اما اضطرار دیگری در این بین به وجود آمده است. [لایحه جدید «حجاب و عفاف» سنگریزه‌یی در مقابل پیشتازی زنان]

این اضطرار از این قرار است که مردم ایران در هنگامه‌یی که ببینند که حکومت ولایت فقیه در مقابل این خط سرخ خود کوتاه آمده است، قطعا شجاعت بیشتری پیدا کرده و گام‌ها و مطالبات بیشتری را طرح و پیگیری کرده و می‌کنند.

از سوی دیگر این وضعیت هر چند برای سران حکومت ولایت فقیه به دلیل ترس از فوران دوباره اعتراضات، مجال چشم‌پوشی دارد، اما در این بین عارضه‌ی دیگری برای حکومت پیش می‌آید، ریزش و لرزش در بدنه نیروهای لرزان حکومت ولایت فقیه که درکی از بعد امنیتی و انتخاباتی موضوع ندارند و سودای آن دارند که حکومت ولایت فقیه به مانند قبل با موضوع حجاب اختیاری شهروندان برخورد سلبی و امنیتی نماید.

این امر حاکمان ولایت فقیه را در وضعیتی متناقض و در یک پارادوکس قرار داده است.

چرایی کش‌دادن تصویب لایحه حجاب و عفاف

از این رو در حالی که ماه‌هاست که لایحه حجاب و عفاف تبلیغ می‌شود که به زودی تصویب خواهد شد، اما با گذشت ماه‌ها به نظر می‌رسد حکومت ولایت فقیه عجله‌ی چندانی در تصویب آن ندارد. چیستی و چرایی این موضوع چیست؟

در سالی که به سر می‌بریم حکومت ولایت فقیه انتخابات مجلس و  «خبرگان رهبری‌»اش را در پیش دارد، تصویب لایحه حجاب و عفاف از سوی متولیان امر و مجلس حکومت، نه تنها می‌تواند باعث تاثیر جدی در روند نمایش انتخابات حکومت ولایت فقیه داشته باشد؛ بلکه با توجه به این که جامعه‌ی ایران در آستانه سالگرد قیام و اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ قرار دارد، مانع از آن شده است که حکومت به ضرس قاطع به تصویب چنین لایحه‌یی بپردازد.

به عبارت دیگر در سال انتخابات حکومت ولایت فقیه سعی دارد به مانند آن چه در سال‌های اخیر انجام داده و بخشی از «مهندسی» انتخاباتی‌اش به شمار می‌رود از اقدامات تنش‌زا و دافعه‌برانگیز پرهیز کند تا به زعم خود بتواند بخشی از قشر خاکستری جامعه را به اردوی خود و به پای صندوق انتخابات و خرید مشروعیت برای خودش بکشاند.

از سوی دیگر تصویب و عدم تصویب لایحه حجاب و عفاف درست در آستانه‌ی هفته‌‌های سالگرد قیام و اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که به دلیل موضوع حجاب و قتل حکومتی مهسا امینی در بازداشت «گشت ارشاد» حکومت ایران صورت گرفت، قطعا باعث تشدید تضاد بین حکومت ولایت فقیه و مردم خواهد شد.

از رو حکومت در این بازه زمانی اصلا به نفع خود نمی‌بیند تا وارد چنین تنش و چالشی شود و بشکه باروت اعتراضات و انفجار احتمالی آن را که شاید در سالگرد قیام ۱۴۰۱ در پایان شهریور شاهد آن باشیم را خودش با آتشزنه‌ی تصویب لایحه حجاب و عفاف به آتش بکشاند و عواقب آن را در کف خیابان به نظاره بنشیند.

از این رو به رغم تبلیغات گسترده از تصویب آن طفره رفته و به قول معروف آن را کش می‌دهد؛ اما به هر عنوان به نظر می‌رسد سرانجام این لایحه مانند سنگی روی پای خامنه‌ای خواهد افتاد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)