سال‌های اخیر در ایران محیطی پر از اختناق و سرکوب برای فعالان حقوق بشر بودهاست. انتخابات اخیر ریاست جمهوری، روزنه‌های امیدی برای تغییر رویکردهای امنیتی درمواجهه با مطالبات حقوق بشری گشود. با این حال، خشونت‌های قضایی در قالب اعدام درروزهای گذشته این امیدها و آرزوها را تبدیل به یأس و سرخوردگی کرده است. بی‌شک مواجههامنیتی با مطالبات شهروندی، تهدیدی جدی برای طرح مطالبات به شکل مسالمت‌آمیز و به دور ازخشونت بوده و فضا را برای حرکت‌های خشونت‌زا هموار خواهد ساخت.

حرکت‌های مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز در راستای تحقق آزادی و جامعۀ مدنی، فصلمشترک تمامی جریان‌های دموکراسی‌خواه دهۀ اخیر ایران می‌باشد. به باور همگان، فعالان مدنی در ایران، با طرح مسائل حقوق بشری به شکل مسالمت‌آمیز از یک سو و گسترش عرصه نقدوگفت‌وگو از سوی دیگر، گام بس مهمی در پبشبرد مطالبات دموکراتیک و ارتقای فرهنگ سیاسیکشور برداشته‌اند. اما متأسفانه گام‌های منطقی فعالان پاسخی جز رفتارهای خشونت‌آمیز نهادهایحکومتی نیافته است.

ما فعالان ترک و جامعه مدنی آذربایجان بحران‌سازی‌های اخیر را مانعی برای حلبحران‌های حقوق بشری و چالشی جدی در مسیر توسعه فضای نقد و گفت‌وگو در ایران می‌دانیم وبه‌رغم تمامی ناملایمتی‌ها بر پیشبرد حرکت‌های دموکراسی‌خواهانه بر مدار کنش خشونت‌پرهیزتاکید داریم. به باور ما رفتارهای خشن یک طرف، توجیهی برای رفتارهای خشن طرف دیگر نمی‌تواند باشد. ما ضمن نکوهش رفتارهای خشونت‌آمیز، حمایت و همبستگی خود را با حرکت‌هایمسالمت‌آمیز ابراز می‌داریم. در همین راستا اعدام فعالان مدنی عرب، کرد و بلوچ را به عنوان عملی در راستای نهادینه‌سازی خشونت در جامعه محکوم می‌کنیم. لذا خواهان برچیده شدن مجازاتاعدام از محاکم قضایی ایران بوده و بر حق متهمان برای برخورداری از شرایط دادرسی عادلانه اصرار داریم. به‌زعم ما تحقق مطالبات ملل مختلف ایران، حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌های دینینیازمند همدلی و وحدت عمل تمامی جریان‌های دموکراسی‌خواه بوده و دوری از هرگونه اقدامخشونت‌آمیز را می‌طلبد.

جمعی از فعالان جامعه مدنی آذربایجان

۲۷. ۱۰. ۲۰۱۳

 

احمدزاده، پرویز (فعال مدنی)

اردبیلی، علی رضا (فعال حقوق ملی)

اسدی، سردار (فعال سیاسی)

امراهی، محبوب (فعال حقوق ملی)

انصاری، محمد (موسیقی‌دان)

ائورن، امید (پژوهشگر علوم سیاسی)

آتا، آراز (فعال حقوق بشر)

آتابای، طغرل (زبان‌شناس)

آذرنوید، وحید (کارگردان سینما)

آذری، عذرا (فعال حقوق زنان آذربایجانی)

بختاور، بابک (فعال مدنی)

تقی‌زاده، اسد (فعال حقوق بشر)

تمدنی گمیچی، ترکمان (فعال حقوق بشر)

تورانلی، ماهنی (شاعر)

جمیلی، اسماعیل (شاعر)

حاتمی، ائلچین (فعال حقوق بشر)

خروشی، حسین (فعال محیط زیست )

خیاولی، شاهین (فعال حقوق بشر)

دشتی، سلامت (فعال حقوق ملی)

رادمهر، دومان (فعال حقوق بشر)

رنجبری شرف آباد، حسن (فعال سیاسی)

سلیمانجاه، تقی (فعال حقوق ملی)

سلیمانی، آراز (فعال سیاسی)

سلیمانی، سئویل(فعال حقوق زنان)

سؤنمز، ایشیق (زبان‌شناس)

شاملی، یونس (روزنامه‌نگار و فعال حقوق ملی)

صبری، سیمین (فعال حقوق ملی)

طالبی، رضا (نویسنده و روزنامه‌نگار)

عزیزی، سعید (فعال حقوق ملی)

عزیزی، سهیلا (فعال حقوق ملی)

عسگری، کریم (پژوهشگر علوم سیاسی و روابط بین‌الملل)

قاراچای، هادی (شاعر)

قازانی، جواد (فعال حقوق ملی)

قره‌داغلی، آغری (فعال سیاسی)

قولونجو، علیرضا (روزنامه‌نگار)

لوایی، محمدرضا (شاعر و نویسنده)

ماکو، حبیب (فعال سیاسی)

مجتهدی، لیلا (روزنامه نگار)

مرقاتی، ناصر

مرندلی، ائلنور (فعال سیاسی)

ملازاده، حسن (فعال حقوق ملی)

ملازاده، علی (فعال حقوق ملی)

نسیمی، آراز (فعال حقوق ملی)

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)