قوانین وحشیانه در جمهوری اسلامی

در قوانین جمهوری اسلامی متأسفانه هنوز قطع دست و پا و سنگسار وجود دارد. مجازات سنگسار با وجودی که بخاطر اعتراضات اجرا نمی شود، ولی هنوز در قوانین جمهوری اسلامی وجود دارد.

اکثر قوانین و مجازات های جمهوری اسلامی ۱۴۰۰ سال قدمت دارند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)