امثالهم بارها بارها طی چند سال اخیر، تاکید شدید داشتیم همه کشورهای همسایه در منطقه و ایر نقاط بایست روابط حُسن همجواری داشته باشند، اگر هشدارهایی مختصر و خودسانسور درباره پان گرایی قومی در کشورهای منطقه داده شده، صرفا باری هوشیاری حاکمان و عوامل حکومتی است گول تعرفات معمول دیپلماتیک نخورند، اساسا کشور و ملت ایران در تمام تاریخ به دلیل ویژگی خاص ژئوپلتیکی و ژئواکونومی و فرهنگی و غیره، یک کشو رو ملت تنها بوده و هیجگاه متحد استراتژیک داشته و یحتمل هرگز نخواهد داشت، در دنیای سیاست هم می گونند هیج دوستی و دشمنی دائمی نیست، اما قطعا کشورو و ملت ایران هرگز دوست استراتژیک نخواهد داشت به دلایلی متعدد، اما باید و می تواند با همه هماسیگان و کشورهای منطقه جهان روابط عادی و تعاملات اقتصادی و غیره داشته باشد.

اما یک نکته مهم: کشور و ملت ایران زمانی می تواند از رقبای منطقه کمتر زیان به بیند که هم زمان با قدرت های غربی و شرقی روابط عادی داشته باشد، از جمله حتما با ایلات متحده امریکا روابط عادی و تعاملات خوب اقتصادی داشته باشد، وگرنه همین می شود که امروز است که تقریبا در حال باج دادن به چین و روسیه و در اوج بدبختی مردم ایران به کشورهای عربی باج مفت می دهد، عملا کشورهای پان عربی آرزو و هدف نابوید اسرائیل گذاشتند بر گردن و گرده ایران و با پول و جان ومال و حتی نوامیس ایرانی دارند هدف پان عربیستی شان ادامه می دهند و عجیب این جا است این پان عرب ها در کمال وقاحت در یک چیز در اتحادیه عرب همیشه متفق بودند و آن ضدیت با تمامیت ارضی (بویژه جزایر سه گاه بوموسی و تنب) و نام خلیج فارس است! اتحادیه کشورهای پان عربی در هر چیزی اختلاف دارند حتی در رابطه با چگونگی رابطه و تعامل یا تقابل با اسرائیل و صهوینست ها، اما وقتی پای ایران می رسد هیچ تردیدی در دشمنی با ایران و خیانت کردن ندارند!

 

بخشی از این دشمنی نژادپرستانه ریشههای تاریخی و عوارض خاطرات تلخ جنگ گذشته است، اما قطعا شعله ور کردن و فتنه انگیزی استثمارگران غربی در چند قرن اخیر، بویژه استعمارگان خبیث انگلیسی نقش بزرگی داشتند و هنوز متاسافنه اروپا بخصوص انگلوساکسون ها و لندن مرکز فتنه گری و اختلاف افکنی بین مردم کشورهای منطقه فلات ایران و پیرامونش است.

 

قطعا تمام مردم عرب زبان نزادپرست نیستند و برای همین امثالهم همیشه بجای کلمه مردم عرب و عرب زبان، از اصطلاح پان و یا قید و شرط می گوییم، بایست همه از خود ایرانیان و تا دیگران با افکار و القائات نژادپرستی و اختلاف افکنی مبارزه کرد. در صلح و همزیستی و احتارم به مرزهای رسمی بین اللملی و مورد تایید و تعهد سازمان ملل احترام گذاشت و در عوض با ایجاد روابط حسنه و حُسن همجورای این مرزها کمرنگ کرد.

یک مشت مغزشویی شده چپاول گر با پول غارت مردم تهی دست ایران ثروت اندوختید و از شدت شکم سیری، پروکسی پان عربیسم شده اید در مواجهه با اسرائیل!
با این وجود امثالهم مثل اکثر مردم ملی ایران، موافق تنش زدایی بین ایران و همسایگانش هستیم و باید همین طور باشد، تبادیل و تعامل حتی بین رقبا باشد، حتی بایستن کشورهای دشمن ساخته ایدئولوژیک های پان اسلامی ج/ا را تبدیل به دوست و یا رقیب مسالمت آمیز کرد.

شرط لازمه اینکه به این بازی باخت روباط خارجی پایان دهد ایران، باید روابط متوازن به همه کشورهای جهان از جمله غربی ها (اروپایی و امریکایی یعنی ایلات متحده امریکا و بقیه) داشته باشد.


پاسخ به برخی ها (بخش۳)، آیا انسان با سکولاری به دنیا آمده، زندگی کرده و می میرد؟!

 

 


 

 

مطالعه لینک های زیر توصیه اکید برای روشن گری

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/ashmagvol

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)