پاسخ سوال تیتر ( آیا انسان با سکولاری به دنیا آمده، زندگی کرده و می میرد؟!) به بخش های بعدی می گذارم، به نوعی نحریک افکار است، اما به یکی موضوعات داغ امروزی می پردازم، بعد طرح ایده نقدنگی سوزی از اینجانب، شاهد نوسانات منفی در بورس بودیم، عده ای از فعالان طعنه زدولت یا مافیا نقدینگی سوزی از نابوید ارزش سهام آغازید!، نه! هرگز منظورم از نقدینگی سوزی ضربه یازار سرمایه نیست، عمان طور هیچ چیز مطلقی اعتقاد ندارم در فرم های اقتصاذی و سیاسی و حتی سکولار دمکراسی، همه اینها چون امتحان پس داده بهتر موقتا تا تحولات و تکاملات بر اسا همین بیس های امتحان پس داده مناسب بشریت می دانم، قطعا امروزه بازار آزاد رقبابتی موفق ترین مدل اقتصادی است و یکی از ابزارهای خوب آن، بورس است، اما بورسی که با اساس قوانین روشن و شفاف و به دور مافیای بازی و فساد و در یک سیستم بازار رقابتی باشد، خبری از شرکت های صوری یا دست اندازی حکومتی و دولتی ها و مافیا برای جبران کسری بودجه نباشد.
در بورس شرکت های واقعی بایست باشند، بخش خصوصی خرد می تواند حضور داشته باشد، بورس می تواند بخشی از نقدینگی سرگردان جذب کند، اما صرفا تکیه بر بالا بردن قیمت ها، بدیهی است عملکرد شرکت ها در سودهی بهتر، قیمت سهامشان افزایش می یابد، اما افزایش قیمت مثلا خودرویی ها و.. بخاطر رانت و انحصار و ممنوعیت واردات محکوم است و یک سم مهلک، هر شرکت حقیقی که ارزش و لیاقت عرضه سهام دارد با سازو کار درست تشخیصی و نظارتی می تواند بخشی سهامش بفروشد و کشف ارزش کند، چه بسا شرکت های صوری که اسمشان کارخانه شاید باشند و جز اسم و یک تکه زمین خالی نباشند. اما شرکت های نرم افزاری باشند یک ساختمان اجاره ۱۵۰ منری دارد، ارزش سهام آن شرکت به سخت افزار نیستریال ارزش به نیوری خلاق و مدیریت و محصولات نرم افزاری پرفروشش است.

 

نقدینگی سوزی، منظور بیشتر بازگشت ارزش دزدیده شده دارایی نقدی و مزد کارگران است توسط تورم خواری حکومتی و مافیایی و راه حل اصلی اش برگرداندن هر چه بیشتر ارزش پول ملی به دوره ماقبل ابرتورم خواری های چند سال اخیر. مثا هایی صرفا برای ایده پردازی گفته شد.

پاسخ به برخی ها (بخش۱)، آیا انسان با سکولاری به دنیا آمده، زندگی کرده و می میرد؟!

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)