پاسخ به برخی ها (بخش۱)، آیا انسان با سکولاری به دنیا آمده، زندگی کرده و می میرد؟!

 هیچ چیز ارزش آن را ندارد تبدیل به ایدئولوژی شود و عمر و زندگی خشی بزرگی از بشریت نابود کند، هر چقدر آن ایدئولوگ ها نیت خیزخواهی داشته باشند، مسئله یک ماه یا یک سال … ادامه خواندن پاسخ به برخی ها (بخش۱)، آیا انسان با سکولاری به دنیا آمده، زندگی کرده و می میرد؟!