– بنا بر اصل بازار آزادر قابتی، در طرح واردات خودروی و تمام کالاهای مورد مردم دست، باید رانت کارت بارزگانی حذف شود، خودروی های اقتصادی ۵ سال کرده تا ۲۰۰۰ سی سی با عوارض و مالیات حداکثر ۱۰% آزاد شود برای همگان، اساسا کارت بازرگانی خودش یک رانت است.

– تاجر می تواند به صود ۱۰۰% برسد همچنان، منتهی بجای یک واحد کالا، ده واحد کالا وارد یا تولید می کند به قیمت ده واحد، در نهایت همگان سود می برند، روش تیراژ بیشتر بُرد بُرد برای همگان است.

– رانت فساد آموزشی از جمله مدرک گرایی و مدرک فروشی، علاوه گرفتن امتیاز آزمون مراکز خصوصی و برگزاری آزمون توسط آزمونگران حاکمیتی و ناشناس و بدون رشوه و مجمع باشد. یگی عوامل گسترش گرایش مردم (از جمله اشخاص اسلم القتصادی) شرط داشتن مدرک دانشگاهی برای تاسیس شرکت است، هیج جای دنیا پیش رفته چنین چیزی نیست، بسیاری موسسات شرگت های کارآفریین و غول های اقتصادی موسسات و صاحبنشان مدرک دانشگاهی ندارند مانند مایکروسافت و…، بدیهی است اکر سرمایه گذار کار، تخصص در فلان رشته ندارد می رود متخصص استخدام می کند، ادیسون هرگز سواد کلاسیک دانشگاهی نداشت، اما بیش هزار اختراع سمت کرد، او شرکت و کارگاه هایی تاسیس کرد و با نبوغ و استعداد و ایده هایش متخصصان و مهندسان استخدام و اختراعت مهمی ثبت و عملیاتی تولیدی کرد، اگر واقعا امثال ادیسون یا بیل گیتش در ایران بودند احتمالا یک کارگر رفته گر می شدند! سیسم فساد آموزشی مدرک گرایی و مدرک فروشی ایران در نهایت به برهوت برده داری دزدان سرمایه سالاری می کند، شرط مدرک دانشگاهی از کسب مجوز تاسیس همه شرکت برداردید، رقابت بازار ازاد خودش به صورت سیستماتیک هر صاحب شرکتی مجبور می کند متخصص استخدام کند.

– برای دیگر بایست سیاست نقدینگی سوزی- با طرح های کارشناسی اقتصاددان ها- ایجاد شود، مهم تنها مهار تورم نیست، باید طرح ایجاد نقدیگی و پول کاذب بدون پشتوانه (دزدی هایی که از مزدبگیران و فقرا توسط تورم خوارن حرام لقمه شده) سوخته شود، با ایجاد پول ملی با پشتوانه واقعی چون ذخایر ملی چون منبع غنی ملی فسیلی بالفعل و بالقوه، واحد پول ملی “دِرَم” بر اساس این پشتوانه به سرعت عملیاتی شود، مثلا یک هزارم یک بشکه نفت معادل یک درم شود. بعد سریع در عر سال جاری به تدریح درم جایگزین ریال شود.

– مشکل حاکمیت ج.ا در ایران اینست، موازی کار و نفوذ مافیا در همه استف امروزه عمده قدرت ردست نهاد رهبری و نیورهای مسلح است، بدنه نیورهای مسلح از مردمند، این دو نیرو می توانند – حتی بقای خودشان شده- این انقلاب اقتصادی اجرا کنند و کشور در نهایت از خطر فروپاشی نجات دهند و جلوی قیام ده ها میلیوننفری فرودستان و براندازی بگیرند. البته اصلاحات اجتماعی و فرهنگی در جهت خواسته حقوق بشری به سرعت اجرا کنند، خیلی وضعیت کمدی ترازید است چند بعد بگویند حکومتی بخاطر آزادی پوشش و تفتیش حقایق و اینها سرنگون شد، یعنی از حتی شوروی ها هم بی عرضه تر و احمق تر بودند!

پ.ن:

در مورد واردات اقتصادی- اعم نو دست دوم- شرط اقتصادی برای رفع نیاز اقشار کم درامد ازمزذبگیران و فرودستان، شرط قیمت زیر کمتر از ده هزار یورو و عوارض کمتر ۱۰% لحاظ شود. یکی از شرایط واردات برابر اسقاط خودروی بالای ۲۰ سال کرده باشد.

حتی برلی تشویق، به ازای اسقاط وانت و کامیونت، هر یک اسقاط ذو تا خوذور وارد شود. این یعنی نشلن دولت مردمی است و نه دنبال مافیایی نبوذن است.

شورای رقابت یک نهاد حامی مافیای ضد ایرانی است،ای مردم ایران یکی هدف های شما نهاد و اعضای مافیایی اشت است

 


در آینده نزدیک، اسرائیل توسط خودش نابود می شود، جهت اطلاع بی شرف های فاسد مافیایی برای رفع نگرانی بی وجودها ایدئولوژیک آخوندیستی و وطن فروشان ایرانی زاده حرام لقمه زامبی مذهبی سوپر صهیونیست و سو پان ایرانیست نابود کننده ایران…

سعدی-فردوسی-خیام، ماهِ اردیبهشتی چند تن از نخبگان تاریخ هویت فرهنگی ایران و جهان متعالی…

مطالعه لینک های زیر توصیه اکید برای روشن گری

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/ashmagvol

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)