این بحث در مورد «حجاب جهل» یا بهتر بگویم «پس پرده بی‌خبری» است که فیلسوف لیبرال و کانت گرا، جان رالز John Rawls که فلسفه سیاست را حیات و توان تازه‌ای بخشید، برجسته کرده است… طرح اینگونه مباحث به چه درد می‌خورد؟ شاید روزنی به دنیای مدرن بگشاید، شاید کمک کند در حالیکه همه چیز جز سیاست، سیاسی است از حق را ناحق کردن و «سیاست زدگی» فاصله بگیریم و در پی سخن نو باشیم.

فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر

 سخن نو آر که نو را حلاوتی است دگر

ادامه… لطفاً اینجا را کلیک کنید.

http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=91

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)