بررسی آمارهای بی‌کاری مربوط به سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که حدود ۳۵ درصد از مجموع بی‌کاران کشور، بیش از ۱۹ ماه را در جستجوی کار سپری کرده‌اند که در میان این افراد، مدت زمان بیکاری در میان زنان بیشتر از مردان است و از سوی دیگر، تقریبا ۶۰ درصد از جوانان ۲۰ تا ۲۹ ساله بی‌کار هستند.

خبرگزاری “ایرنا” متعلق به دولت جمهوری اسلامی روز دوشنبه (۲۹ مهر-۲۱ اکتبر) در گزارشی با بررسی آمار بیکاری سال ۹۰ نوشت افرادی که به بازار کار مراجعه می‌کنند اما موفق یافتن شغل نمی‌شوند، از «سابقه طولانی‌تری» در جستجو برای یافتن شغل برخوردارند.

بر اساس این گزارش، بررسی آمارهای جمعیت بیکار کشور نشان می‌دهد که ۳/۳ درصد افراد کمتر از یک ماه، ۲۴ درصد بین یک تا سه ماه، ۱۳/۶ درصد بین چهار تا شش ماه، ۲۱ درصد بین هفت تا ۱۲ ماه، ۳/۴ درصد بین ۱۳ تا ۱۸ ماه، و بالاخره ۳۴/۶ درصد از بیکاران کشور برای مدت ۱۹ ماه و بیشتر در جستجوی کار بوده‌اند.

خبرگزاری “ایرانا” در ادامه با اشاره به پیامدهای ناگوار بیکاری در میان خانواده‌ها همچون «افسردگی»، «کاهش اعتماد به نفس»، «عدم امنیت تامین معیشت»، «پرخاشگری»، و «افزایش آسیب‌های اجتماعی»، از طولانی‌تر بودن مدت زمان بیکاری در زنان خبر داده و نوشته است: «۴۶/۶ درصد از زنان کشور بیش از ۱۹ ماه به دنبال یافتن شغل هستند اما موفق به یافتن شغل نمی‌شوند».

این گزارش درباره توزیع نسبی بیکاری در میان جمعیت بیکار بین ۱۵ تا ۶۴ ساله بر حسب گروه‌های سنی مختلف جامعه نیز می‌افزاید که «۵۹/۵ درصد از جوانان ۲۰ تا ۲۹ ساله بیکار هستند».

مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود، نرخ بیکاری زمستان سال گذشته را ۱۲/۴ درصد اعلام کرد که این نرخ به تفکیک جنسیت برای مردان و زنان به ترتیب ۱۰/۸ و ۱۹/۶ درصد و برای مناطق شهری و روستایی کشور به ترتیب ۱۳/۴ و ۹/۸ درصد بوده است.

این مرکز در مردادماه امسال نیز با انتشار آماری اعلام کرده بود که در طول هشت‌سال عمر دولت احمدی‌نژاد تنها ۵۴۲‌هزار و ۷۶۹ نفر به تعداد شاغلان کشور اضافه شده که متوسط ‌سالانه آن ۶۷‌هزار و ۸۴۶ نفر است.

در این میان، صندوق بین‌المللی پول در جدید‌ترین گزارش خود که روز ۱۵ مهر (۷ اکتبر) منتشر شد، نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۳ را ۱۳/۲ اعلام و پیش‌بینی کرد که علی‌رغم رشد اقتصادی اندک ایران در سال میلادی آینده، میزان بیکاری، در ادامه روند صعودی خود به ۱۴/۵ درصد افزایش یابد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)