وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال و رکوردزنی نرخ بیکاری در کشور

با وجود وعده دولت ابراهیم رئیسی مبنی بر ایجاد سالانه یک میلیون شغل  و اظهارات کارگزاران وی مبنی بر اینکه این وعده محقق شده است، اما آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در کشور افزایش داشته و رکورد جدیدی را زده است.

بنا بر آمارهای اعلام شده توسط ارگان‌های آماری حکومت ایران، نرخ بیکاری در زمستان سال ۱۴۰۱ رکورد چند سال اخیر را شکسته و در اوج! ۱۰.۲ درصدی ایستاد.

نرخ بیکاری از تقسیم جمعیت کل فعال به جمعیت بیکار در کشور پدیدار می‌شود. بر این اساس داده‌های ارگان‌های آماری حکومت ایران از جمله مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که جمعیت فعال کشور برای دوره سنی ۱۵ سال و بیشتر، در سال ۱۴۰۱ برابر با ۲۵ میلیون و ۹۶۲ هزار نفر بوده‌اند.

بر اساس آمار این ارگان آماری در سال گذشته، ۲ میلیون و ۵۲۶ هزار نیز بیکار ثبت شده در کشور وجود داشته است که بر اساس فرمول فوق، نرخ بیکاری بالغ بر ۱۰.۲ درصد می‌شود، هر چند رسانه‌های حکومت ولایت فقیه در یک دور و کور و سیاست تقلید رسانه‌یی ، این نرخ را ۹.۷ درصد اعلام کرده‌اند.

آمار واقعی بیکاران بسیار بیشتر از میزان اعلام شده است

شایان ذکر است که ‌آمار بیکاری ۲ میلیون و ۵۲۶ هزار نفر، تنها مربوط به کسانی می‌شوند که پیش از این شاغل بوده و در حال حاضر بیکار هستند و از طریق بیمه‌ی بیکاری آمار آنها مشخص می‌شوند بعلاوه کسانی که به دنبال شغل هستند و خود را به عنوان بیکار به ثبت داده‌اند.

به بیان دیگر بسیاری از کسانی که در سن اشتغال بوده و در جایی، بیکاری آنها ثبت نشده است و یا کسانی که در جستجوی کار هستند و یا کسانی که تنها ۱ ساعت در هفته اشتغال دارند، به عنوان بیکار محسوب نشده و در این آمار نیز گنجانده نشده‌اند. با احتساب این سنخ افراد، آمار واقعی بیکاران در کشور بسیار بیشتر از رقم اعلام ۲ میلیون و ۵۲۶ هزار نفر بوده و قطعا نرخ بیکاری نیز بیشتر خواهد شد.

ولی با شیوه‌ی احتساب به روش ولایت فقیه و دست بردن در آمار بیکاران یا همان «مهندسی» آمار، ارگان‌های آماری حکومت ولایت فقیه در صدد آن هستند که دامنه‌ی این معضل اجتماعی را کم‌ نشان دهند خاصه آن که «دولت جوان و حزب‌اللهی» مد نظر خامنه‌ای از ابتدای روی کار آمدنش، مدعی شده بود که سالانه یک میلیون شغل ایجاد خواهد کرد!

اما توابع و تاثیرات معضل بیکاری تنها به نرخ آن محدود نشده و در زمینه‌ی مشارکت در اقتصاد نیز شاهد کاهش آمار فعال در آن در کشور هستیم.

داده‌های مرکز آمار ایران حاکی از آن است که نرخ مشارکت اقتصادی در کشور نیز سیر نزولی داشته است.

کاهش نرخ مشارکت اقتصادی

در تعریف عام نرخ مشارکت اقتصادی، به نسبت جمعیت فعال کشور که در پی اشتغال هستند به کل جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، نرخ مشارکت اقتصادی گفته می‌شود.

بنا بر گزارش‌های منتشر شده‌ی مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی در زمستان سال ۱۴۰۱ به نسبت زمستان سال ۱۴۰۰ معادل ۴۰.۵ درصد بوده که این رقم برابر کمترین سطح در چند سال گذشته بوده است.

همچنین بر اساس گزارشات مرکز آمار ایران، وضعیت مشارکت اقتصادی افراد جامعه در اقتصاد کشور، سیری نزولی در فصول و سال‌های اخیر داشته است.

با این وجود و درصد فاجعه‌باری که از افزایش نرخ بیکاری و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه، ولو با سیاست دستکاری و مهندسی به بیرون ارائه می‌شود، بسیاری از اقتصاددانان در حکومت ایران، رشد نرخ بیکاری و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی را از علائم بحران در وضعیت اشتغال در جامعه‌ی ایران قلمداد می‌‌کنند. [چرا آمارها در ایران دروغ می‌گویند؟]

خامنه‌ای، ولی فقیه حکومت ایران، در پیام سال جدید خود، ضمن استناد به آماری که دولت ابراهیم رئیسی به وی ارائه کرده و سعی در کتمان افزایش نرخ بیکاری در کشور داشته، مدعی شد که آمار بیکاری در کشور کاهش پیدا کرده است.

اما عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی،‌ روز چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۲، ضمن استناد به آمار مرکز آمار ایران که فوقا ذکر شد، اعلام کرد که تازه‌ترین آمارها حاکی از افرایش میزان بیکاری در کشور است.

همتی میزان شغل ایجاد شده در کشور در یک سال، طبق وعده ابراهیم رئیسی را ۲۶۳ هزار نفر عنوان کرد که بسیار کمتر از افراد جویای کار جدید است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)