بگین ببینم کی طرح بمب هسته‌ای را لو داده!؟

کارتونی از راب راجرز (Rob Rogers)  کارتونیست امریکایی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)