موج حملات شیمیایی و بیولوژیک علیه مدارس، دبیرستان های دخترانه و خوابگاه‌های دختران در ده‌ها شهر ادامه دارد و هر روز دامنه اش گسترده تر می شود. سازمانیافتگی و همزمانی حملات در دهها شهر و صدها مدرسه دخترانه، و در مواردی پسرانه، استفاده از مواد خاص شیمیایی در حملات صورت گرفته که نه در دسترس افراد و نهادهای غیرحکومتی است؛ نه امکان آزمایش و تشخیص آن توسط آنان وجود دارد و نه تجربه و تخصص استفاده از آن در دسترس عموم است،

فقدان هر گونه پیگیری امنیتی و مجازات قضایی و بازداشت عاملان و آمران این حملات علیرغم گذشت حدود سه ماه از آغازش؛ فرافکنی آشکار و دروغ پراکنی نهادهای حکومتی در مورد ابعاد و دلایل این حملات و در عوض، برخورد شدید سرکوبگرانه و امنیتی با خانواده های دانش آموزان مسموم شده به خاطر اعتراض علنی و تجمع آنان در برابر مدارس و ادارات آموزش و پرورش؛ همچنین تهدید خانواده ها به برخورد در صورت رسانه ای کردن خبر مسمومیت ها، همه و همه جای هیچ تردیدی باقی نمی گذارد که عامران این حملات سازمانیافته باندهای آدمکشان حرفه ای همین نظام هستند.

عامران این جنایات آن دسته از پاسداران ولایت خون و وحشت این رژیم پوسیده فقاهتی هستند که قبلا در حمایت از رژیم اسد در حملات شیمیایی آن رژیم علیه معترضان در سوریه شرکت کرده و اثرات آن را در انگیزش وحشت عمومی و حفظ رژیم اسد تجربه کرده اند.

حاکمیت توانایی قتل عام گسترده مردم در اعتراضات مسالمت آمیز خیابانی را زیر نورافکن های شبکه های اجتماعی در شرایطی که خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی با حمایت گسترده افکار عمومی در جهان روبرو شده و خود دچار ریزش نیرو شده اند، از دست داده است. انقلاب و ضد انقلاب حاکم در مرحله حساس توازن قوای فلجی قرار گرفته اند که نه عقب نشینی کامل و نه پیشروی قطعی هیچ یک از دو طرف رویارو به شکل ضربتی امکان ندارد.

رژیم در چنین شرایطی به موج حملات شیمیایی دست زده است تا هم از زنانی که حجاب از سر برداشته و در آتش انداخته اند، و دانش آموزانی که در مدارس عکس خامنه ای را آتش زده و در خیابان ها مرگ بر دیکتاتور گفته و عمامه پرانده اند، انتقام بگیرد، هم در پرتو موج وحشت ناشی از حملات شیمیایی تعادل فلج بین نیروی انقلاب با ضد انقلاب حاکم را به سود خود به شکل قطعی دگرگون کند.

تجربه قتل های محفلی، قتل های زنجیره ای، اسید پاشی های اصفهان و دهها جنایت دیگر که با هدف وحشت پراکنی سازمان داده شده و بحران آفرینی هایی که برای پرده پوشی بحران های لاعلاج دیگر سازمان داده اند جای تردیدی نمی گذارد که حملات زنجیره ای شیمیایی به مدارس دخترانه در سراسر کشور از سوی باندهای جنایتکار وابسته به حاکمیت سازمان یافته است.

فقط مقاومت گسترده و سازمان یافته مردم است که می تواند حملات زنجیره ای شیمیایی به مدارس را متوقف کند. دفاع از دختران دانش آموز، از حق آموزش زنان، از برابر حقوقی زنان و مردان و از «زن، زندگی، آزادی» مستلزم مقاومت در برابر حاکمیت و بلندتر کردن صدای اعتراض به حملات شیمیایی و بیولوژیک و مسمومیت های زنجیره ای در سراسر کشور است. با همه نیرو در تجمعات اعتراضی علیه حملات شیمیایی به مدارس کشور براساس فراخوان های منتشره از سوی تشکل های مستقل کارگری، معلمان و زنان شرکت کنیم

اتحاد کارگران انقلابی ایران ضمن حمایت از فراخوان‌های اعتراض به حملات بیولوژیک و شیمیایی از همه خانواده های دانش آموزان، زنان،  دانشجویان و مردم عاصی ‌و رنج دیده می خواهد تا در تجمعات اعتراضی هر چه گسترده تر شرکت کنند.

 

یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ 

۵ مارس ۲۰۲۳

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)