در زندگی ژنرال جیاپ، که فرماندهی مهم‌ترین نبردهای ویتنام و آمریکا را برعهده داشت و پیروزی‌های نظامی بسیاری را با فرماندهی خود ثبت کرد، یک نقطه باشکوه وجود دارد و آن این است: جیاپ در سال ۱۹۷۳ بعد از آنکه ارتش تحت فرماندهی‌اش در نبرد «استر» شکست خورد، به جای اینکه تقصیر را به گردن فرماندهان صحنه بیاندازد، از مقام فرماندهی کناره‌گیری کرد و گفت طرح نظامی ما غلط و ارزیابی مان از قدرت دشمن، درست نبود و من (جیاپ) از مردم ویتنام و از همه رزمندگان پوزش می‌خواهم و از فرماندهی ارتش کنار می‌روم. بر آن طرح غیرواقعی من صحه گذاشته بودم و مقصر اصلی خودم هستم.ر از محبوبیت جیاپ در چنین آزمایش و نقطه عطفی است.

https://www.youtube.com/watch?v=vkc5wowm_ts

ادامه…لطفاً اینجا را کلیک کنید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)