این مطلب را فقط با همین تیتر می خواستم منتشر کنم که پست قبلی مورد علاقۀ متحجرین را حذف کرده باشم. زیرا بغیر از غرور و خوشحالی و زیبایی چیزی برای گفتن و تحلیل کردن نمانده در مقابل هورای جهان به احترام ایران و ایرانی. هورایی که کلمات شمردۀ رییس جمهور روحانی و دست های مصمم وزیر خارجه ظریف به ارمغان آوردند. دیدن صحنه هایی که دل هر عقل ایرانی را مسحور و چشم هر غریبه ای را کور می کند گویاتر و شفاف تر از آن بود و است که نیاز به تحلیل و تفسیر داشته باشد. فقط برای خوانندگانی که در جریان مستقیم اتفاقات امروز نیویورک نبودند بگویم که دکتر روحانی در شورای روابط خارجی امریکا و دکتر ظریف دست در دست جان کری در جلسه با وزرای خارجۀ ۱+۵ چون دو سیاستمدار مدرن درخشیدند و روحانی مخاطبان فرهیخته اش را با حوصله و ظریف همتایان غربی اش را با مهارتی صادق به تعریف و تمجید واداشتند. امیدوارم که فیروز آبادی و حداد عادل و حسین شریعتمداری و همۀ هموطنان متحجر و ضد مدرنم هم از موفقیت امشب دولت ایران مثل سخنرانی دکتر روحانی در مجمع عمومی استقبال کنند و نشان بدهند که آنان نیز به انتخاب ملت احترام می گذارند. یا…هو

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)