میزگرد جمهوری‌خواهان: بخش اول از دو بخش

 

۱. آیا در چند ماه کذشته تغییر کیفی در شرایط سیاسی ایران پدیدار شده است؟

 

۲. عوامل قدرت در جمهوری اسلامی کدام هستند و وضعیت این عوامل در لحظه حاضر چیست؟

 

مهمانان برنامه:

۱. دکتر‌ مهرداد درویش‌پور، استاد جامعه شناس دانشگاه ملاردن در سوئد و‌ تحلیلگر ‌سیاسی جمهوری‌خواه

۲. مهران براتی، عضو‌شورای مرکزی شورای مدیریت گذار

۳. بهزاد کریمی، عضو‌حزب چپ ایران

 

مهران براتی، دکتر درویش‌پور، بهزاد کریمی: دو‌بخش: طالبان افغانستان و دادکاه نوری سوئد

 

.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)