جنگ اباطیل (۵)، تاکیدات بر مکررات باطل، از حکومت آخوندی نباشد حتی برای یک روز حتی با کودتا ، تا به یج یک از حکومت‌های وحوش غربی و شرقی و عوامل اجنبی و ایرانی‌شان اعتماد نکرد.

۱- طی چهال و اندی سال- علی رغم اینکه به صورت انفرادی، اشخاصی صادقانه ار زوی نیکوخویی و وطن دوستی ایرانی در راه نجات کشور و مردمش فداکاری و جان‌شانی کردند- اما عمده حرکت‌های سازمانی بویژه خارج‌نشنینان چه قلباً و خودخواسته و عمدی- مثلا از روی روی شیطان‌صفتی و خوی بدکاری یا شدت تنفر و عقده- و چه آنهایی که از روی ناچاری (مثلا بدفکری و کوته‌اندشی و حماقت که می‌شود خودفروشی با همکاری اطلاعاتی گمان کردن مثلا با مختصری خیانت به ایران عین باج‌هایی برخی به تجزیه‌طلبان و تفرقه‌افکنان دینی و مذهبی و معاندان هتاک به ادیان و مذاهب)، امروزه دارای کارنامه ننگینی شده اند، علی رغم اینکه سال‌هاست اشخاص شناس و ناسناش به آنها پیشنهاد توبه داده و گفته اند دیگر ادامه ندهند به کارهای ضد بشری و خیانت به کشور ایران بویژه تمامیت ارضی و سعادت آینده نزدیک و دور مردم حال و نسل‌های آینده همچنان به کارهای‌ ننگینشان ادامه می‌دهد، مشخصا دو فرقه دنیاپرست رجوی‌پریست و پهلوی‌پرست، چند فرقه چپ‌گرا و معاند ضد خداباوری و ضد ادیان ضد مذاهب رایج ایران، و به همراه تمامی فرقه‌های تجزیه‌طلب قومی و دینی و مذهبی، با وجود بارها و بارها شکستهایشان دیده اند، و دیده اند نفرین مردم مظلوم ایران باعث نابودی‌شان شده، چه به دام عوامل اطلاعاتی نظام ظالم، فاسد و جنایکار ج.ا افتاده‌اند یا توسط اربانان اجنبی و همکاران و رقبای جناینکار خود به فنا رفته‌اند، پیشنهادی در آرمانیه نوین براندازی داده شده بود، در حقیقت سال‌هاست داده اند، اینکه این قبیل فرقه‌ها و گروهک‌ها دواطلبانه منحل شوند و در خدمت یک انجمن یا شورای فراگیر ملی قرار گیرند و بدون آنکه مقام و مسئولیت خطیر عملیاتی و اطلاعاتی و رهبری بگیرند، از باقی عمرشان در جهت تطهیر و پدیرش توبه در پیشگاه وجوان خود و مردم و اگر به خدایی باور دارند باشند، اما مشاهده ‌می‌کنیم که دست بردارد نیستند و همچنان موجب مانع و سرعت‌گیری براندازی رژیم یا بهتر بگویم حکومت جماعتی گانگستر و تبهکار به سرکردگی آخوندها هستند، به طوری، هر روز از عمر نکبتی و منحوس حکموت چ.ا می‌گذرد خسارات مادی و معنوی بیشتری به کشور مردم ایران وارد می‌شود و حتی امثالهم به کودتا و موقتا هم شده به حکومت دیکتاتوری سکولاری نظامیان وطن‌دوست ایرانی قانع است، هر چند بد است، از گزینه بدترین حکومت‌های تکرار شده تاریخ بشریت که حکومتی ترکیبی از فرعونیت-قارونیت که امروزه با نام نامسما و کذایی ج.ا بر ایران حکومت ظالمانه و مفسدانه و جنایتکارانه اش ادامه می‌دهد.

۲- همان‌طور در بخش اول گفته شد، دیگر نباید امید به خارج‌نشنیان ایرانی و قدرت‌های اجنبی داشت، چرا که جنایتکار تحریم حداکثری و هدف قرار دادن عموم مردم- آن هم در کالاهی بشردوستانه به رهبری حکومت‌های وحشی غرب و همکاری کشورهای شرقی و غیره- دیگر شکی نگذاشته، آنها هدف کوتاه مدتشان ادامه این وضع حاکمیت آخوندی است- همان نقشه ای که برای کشور افغانستان و امثال این قبیل کشورهای مستعد مناطق بازمانده تمدن قدیم موسم به خاورمیانه (به استنای کشور اسرائیل) دارند، تا آنقدر از شدت فساد وفقر به انحطاط اجتماعی و قاتصادی فرهنگی و اخلاقی برسند که ازانسانیت درون پوچ بشوند و در نهایت با تجزیه به کشورک‌های ضعیف وابسته یک بار و برای هیمشه بوجود امدن کشورهای مستقل و متمدن تاریخی در خاورمیانه از بین برود!

امثالهم- به دلایل مختلف- نه دشمنی با مردم یهودی دارم و نه اساسا دروغ‌های آخوندی درباره تئوری‌های توطئه نسبت به یهودیان را باور می‌کنم، البته به این معنی نیست همه یهودیان بیگناه هستند و قطعا در میان هر قوم و گروه عقیدتی انسان خوب بد است، تنها می‌دانم به تجربه تاریخی و وجود دو گروه مدعی ملت اسرائیلی و فلسطینی، چاره جز کوتاه آمدن از خواست حداکثری و هر دو گروه و صلح و مصالحه ندارند و ما هم وظیفه انسانی‌مان کمک به حل مسالمت‌امیز این داستان است تا حدی که به زیان منافع ملی خودمان و نابودی کشو ر و مردمان تمام نشود!

کاری اکنون حکومت ج.ا دارد در اه نابودی کشو رو مردم ایران باری این اسرائیل‌ستزی می‌رود! و نه اساسا منافع ملی ایران ایجاب می‌کند با جماعت پرنفوذ یهویدان جهان و اسرائیلی چنین احمقانه به ستیزه‌جویی حرافنه و کارهای احمقانه ایذایی در بیفتد، باری مردم همان فلسطینی بیشتر موجب زحمت کارشنکنی در صلح و مصالحه غیر خشونت آمیز این قضیا بوده  بوده و فرصت‌هایی مانند صلح اسلو و یا سایر برنامه‌های صلح اعراب و اسرائیل به کارشنکنی کشیانده! و موجب بدنامی ناحق کشور ایران شده (با تبلیغات کذب و ایران ستیزانه) و متاسفانه بسیاری از یهودیان و مردم جهان فکر می‌کنند اکثریت مردم ایران حامی سیاست‌های این چنین حکومت ج.ا هستند! نه! برعکس بارها و انحای مختلف اکثریت مردم ایران تا توانستند مخالفتشان با این سیاستهای ضد منافع ملی ایران اعلام و نشان داده اند! تازه مطمئن هستم احتمالا اکثریت مردم ایران بیش از چهل سال است تحت مغزشویی و دروغ‌های ضد یهودی و ضد اسرائیلی هستند و بسیاری حقایق تاریخی نشنیده و نمی‌دانند. بیشنر از این هم نه امثالهم ونه بقیه ایرانی نیازی نیم‌بینیم دربراه مظلومیت فلسطینی‌ها حرف بزنیم و تاوان پس دهیم، طی چهل و اندی سال امثالهم بقیه ایرانیان تاوان سنگیین به قیمت عقب‌ماندگی و نسل‌سوزی و اتلاف عمر و مادیات و معنویات کشورمان شده و هنوز خاطرات شرکت هزاران فلسطینی (تحت تاثیر عقیاد نژادپرستانه پان‌عربیسم حکومت بعثی صدام) یادمان نرفته که در جنگ متجاوزانه حکومت صدام علیه ایران شرکت کردند و تعدادکثیری‌شان اسیر شدند و بعد حکومت ج.ا آنها بخاطر فلسطینی بودن بخشید و آزادشان کرد! فلسطینی ها بدانند تا الان هم خیلی مدیون بدهکار مردم مظلوم و فرودست تحت ستم داخل ایرانند بخاطر سیاست خارجی حکومت ج.ا از برای حمایت شما!

در قضیه هیستریک ایدئولوژیک شده غرب‌ستیزی و الخصوص اسرائیل‌ستیزی حکومت ج.ا نکاتی است که برخی متذکر شده اند، اینکه قدرت‌های شرقی همراهی کرده‌اند با حکومت‌های اقدامات غربی‌ها علیه ایران، اما در اصل مقصر اصلی حکومت ج.ا است و مردم ایران در این چهل و اندی سال تاوان حماقت‌های ستیزه جویی حاکمان ج.ا داده‌اند نسبت به غربی‌ها و یهودی‌ها و اسرائیل، اساس بر این می‌اندیشم اگر اینقدر که حومت ج.ا طی یان چندهه با مثلا چین و یا روسیه یا هند که مسائل مشابهی با بخش‌هایی اقوام مسلمان و غیر مسلمان داخل کشورهایشان دارند، حکومت اخونی همان ستیزه جویی مداخله‌گرانه می‌کرد یعنی پول و اسلحه و نیروهای تهاجمی عیله‌شان انجام می‌داد، آیا فقط به همین همکاری با تحریم‌های ظالمانه و جنایتکارانه و حشایان غربیان رضایت می‌دانند و یا بلکه عکس العملی به مراتب شددیتر انجام می‌دادند؟!

از کجا معلوم به یکسال نمی‌کشید همین روسیه خاک ایران به توبره نمی‌کشید با تهاجم نظامی- در حالیکه با نمونه‌های مشابه و حتی کمتر چنین کاری کرده، یا هند و بخصوص چین، واقعا اگر بر اسا منطق ظاهری تبلیغاتی حاکمیت ج.ا بایست علیه حکومت مرکزی چین (پکن) درصدد تسلیح و تحریک و قیام و جدایی مناطقی همچون سینگ‌گیانگ، مغولستان داخلی، منچوری، تبت و غیره که در تحت حاکمیت دولت مرکزی پکن هستند برمی‌آمد، از کجا معلوم ‌حکومت چین کاری شدیدتر عیله کشور و مردم ایران انجام نمی‌داد و از کجا به یکسال نمی‌کشید- با توجه عملکرد غرب و شرق در جنگ ۸ ساله و بسیار دیگر و موقعیت فعلی چین، کلا میزد با انواع سلاحهایش ایران با خاک یکسان نمی‌کرد؟!

بسیاری دلایل امثالهم بر این گمان می‌اندازد علی رغم توحشی حکومت‌های غربی کردن- اما از آنجا یک دمکراسی طاهری دارند و باید به مردمشان پاسخگو و یا لاقل کار سنگین و طولانی مدت توجیهی مغزشویی کنند مثلا برای همین تحریم‌های جنایتکارانه‌شان علیه کشورهای نظیر ایران و حملات نظامی و غیره- واقعا مثلا حکومت چین نیازی دارد؟!

۳- امروزه نه امیدی به اصلاح حاکمیت آخوندی ج.ا است چرا که ماهیت وجودی این حکومت همین چیزی است که هست، مثلا اینکه توقع داشته باشیم از اجرای کارهای ضد بشری بردارد در داخل یا با غرب و اسرائیل ترک ستیزه‌جویی کند و غربو اسارئیل و یهودیان بانفوذ تحریک نکند، شدنی نیست، چرا ماهیت و افراد آخوندی و آخوندپرستی در قدرت هستند اجازه نمی‌دهند یک روز هم مردم ایران نفس راحتی از ین سایتس‌های خانمانسوز بکشند! و مهمتر ادامه حکومت ج.ا در داخل، هیچ کمکی به حل مشکلات اقتصادی و فساد فزاینده و انحطاط مردم ایران که هر روز رو به گسترش است نمی‌کند، از طرفی امید به کمک ایرانی‌های خارج نشین‌نسیت، آنها که حقیقتا می‌خواهند کم و ناتوانند و درعوض بسیار از قماشی هستند در نکته اول گفته شد، گرچه اعتراضات مسالمت‌آمیز باید ادامه داشته باشد در داخل، اما نه بهای هرج و مرج و اخلال در امورات زندگی و اقتصادی و معاشی مردم عادی، و بلکه عمده اعترضات و خواسته‌ها مردمی به سمتی برود که ان بخش هنوز احتملا سالم وطن‌دوست نیروهای مسلح باقی مانده اند، بالاخره با کودتایی تا حداامکلن بدون خونریزی حکومت آخوندی براندازند، این براندازی با قیام‌های کور به سبک ۱۳۵۷ و مشابهش در کشورهای دیگر تنها منجر به نابودی کامل ایران و چندین سال و شاید نسل‌ها جنگ داخلی می‌شود!

دلتان خوش به ایده توهمی متول شدن ماهیت و حاکمان آخوندی ج.ا و گذار از حکومت آخوندی با پادشاهی شبه ساسانی نکیند عده ای – بر فرض صداقتشان- دنبال می‌کنند و با القاب ایزدنشان و فرایزدی دارنده به حاکمان آخوندی، انها با موبدان و پادشاه موبدزاده ساسانی مقایسه می‌کنند!، البته در برخی موارد شباهت‌های با سلسلسه طاغوتی و پوسید نظام ساسانی دارند، مانند انواع فسادها اخلاقی و اقتصادی و سیستم ظالمانه طبقاتی، اینکه عملا حکومت آخوندی دارد ایران به سرنوشت شوم ساسنیان می‌برد که در نهایت در مقابل قوای به مراتب کوچکتر ولی بایمان اسلامیزه عربیزه باانگیزه غنایم کنیزان سپیدروی ایرانی، نبرد پشت نبرد قوای ساسانی شکست دادند و چنان کردند که امروزه میلیون‌ها نفر از فرزندان موبدشاهزادگان ساسانی خود را سید می‌نامند و از راه اداعاهای نایب امام زمانی (ظلم مضاعفی به اسلام و حتی تشیع و مسلمان مخلص با چنین حکومت آکنده ظلم و فساد و جنایت و در فرصت‌سوزی و درجا زننده مادی-معنوی!) و غیره همان سیستم طبقاتی حاکمیت اقلیت الیگارش و اشرافی بر اکثر فرودستان بازسازی می‌کنند و مدعی امپراتوری ایران بزرگ هستند و در نهایت نسل‌ها و فرصت‌های غیر قابل جبران ترقی مادی و معنوی عموم مردم ایران بر باد می‌دهند! دنیا امروزف جای روش حکومت‌های منسوخ شبه ساسانی و ایجاد امپراتوری‌هایی از راه کشورگشایی و توسعه راضی نیست. دنیا امروزف دنییا فتح جهان با علم فرهنگ و اقتصاد و روابط دوستانه با تمام کشورها و ملت‌ها است. اگر روزگاری بسیاری و نه همه از نیاکان با تلاش فرهنگی-ادبی-علمی توانستند با وجودی حاکمان ترک‌زبنان و عرب‌زبان و مغول‌زبان و هندی‌زبان و…، از بنگال تا بالکان و از کوهستان آلتایی تا جزایر زنگباری، شمیاتی از فرهنگ و تمدن ایرانی در قالب زبان و ادبیات فارسی ترویج کنند و حتی امروز افراد کم‌سواد محصول فساد آموزشی ج.ا نیز بدان‌ها-البته به ناحق- افتخار می‌کنند، امروز نیز چنین است. زیرا گفته اند: گیرم پدر فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؛ ای نسل کم‌سواد امروزی ج.ا؟!

سند گویای اینکه این حکومت به پادشاهی ایزدنشانی و فرایزدی نمی‌شود فقط و فقط همین یک دلیل- شخصا در مطالب بسیاری کسان دیگر دیدم و بررسی کردم- بس است برای اهل خرد دل راستین و پاک‌نهاد، با وجود سال‌هاست به فساد فزاینده آموزشی (مدرک‌گرایی و مدرک‌فروشی و… و استخدام و ارتقائات شغلی و احرازات مناصبی نالایقان کم‌سواد (مستعد فسادهای دیگر و خیانت به وطن و ناکارامدی و اتلاف و اختلاس بودجه بیت المال و عمر مردم و…) ترتیب اثر نمی‌دهد، به طوری که حتی حاضر به اعتراف به وجود آسیب سنگین چند میلیون نفری رخنه در نهادها نمی‌کند؟! همین یک دلیل بس است، حکومتی عامدانه و اگاهانه دارد کشور در اخیتار مفسدان آموزشی می‌گذارد و از طرفی نخبگان و هشنمدان و با ضرایب هوشی بالا از کشور فرارای داده و با ورش‌های مختلف نخبه‌سوزی می‌کند و نخبگان در فلاکت فقر و اعتیاد و بیماری روانی دچار و رها می‌کند! آیا ایران متوهمان ایزدنشان گو مشاهده نمی‌کنید؟! کی از خواب غفلت بیدار می‌شوید؟!

بنظرم اگر به به پیشنهادهای گفته شده عموم مردم داخل عمل کنند، بیخودی هم از جوسازی حاکمیت برای خطر تجزیه و جنگ داخلی نترسند، مگر فریب اپوزیسون نمایان ایرانی و ایرانی نماهای خارج‌نشین (که امروزه فقط ظاهری ایرانی دارند و اغلب تابع کشورهای دیگر و قسم خورده به وفاداری حکومت‌های اجنبی اند و بخش بزرگی اساسا درصدد تجزیه ایرانند و نمونه اش اخیرا در تظاهرات- در خارجه- مشترک تجزیه‌طلبان و وطن‌فروشان بودیم!)، اگر آن مدعیان خواهان ایران آزاد حقوق بشری و آباد و دمکراتیک و با حفظ تمامیت ارضی‌اش بودند، حداقل کاری می‌کردند با حالت اعتراض گونه این جمع ضد ایرانی ترک و با نحای مختلف برائت از جماعت تجزیه‌طلب می‌کردند!، مشاهده کردیم تقریبا اغلب نکردند!

پش دلتان به کمک خارج‌نشینان و کشورهای اجنبی خوش نکنید و براندازی حکومت آخوندی توسط مردم داخل تنها راهش است و اگر می‌خواهیم سریع‌تر و با کمترین هزینه و اتلاف وقت باشد نیروهای مسلح توجیه و ترغیب به کودتا کنیم.

 

  1. جَنگ اَباطیل (۴) کدام گزینه از میان بدها، بهتر است؟! ادامه وضع موجود ج.ا.، کودتا شبه سکولاری درون نظام، سقوط نظام و جایگزینی با رژیم سکولاری، اشغال خارجی بعلاوه یک حاکمیت سکولار دست نشانده؟!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)