زمانه برگزار می‌کند

زنده:

زنده بشنوید: پال تالک

میزگرد با شرکتِ

حمید آقایی

مهران براتی

بهزاد کریمی

هر سه، تحلیل‌گر و فعال سیاسی.

 در میزگرد پرسش‌هایی از این دست به بحث گذاشته می‌شوند:

● چه چیزی بر روابط ایران و آمریکا سنگینی می‌کند؟

● آیا به راستی همه مشکلات به کودتای ۲۸ مرداد برمی‌گردد؟

● کودتای ۲۸ مرداد در شرح حالی که ایرانیان از خود به دست می‌دهند چه جایگاه و کارکردی دارد؟

● آیا زمان آن نرسیده که این روایت نقد شده و شیرازه آن گسسته شود؟

● آمریکا چیست؟ از نگرگاه گروه‌های مختلف مردم ایران و از نگرگاه حکومت چه معنایی دارد؟

● آیا رابطه‌ای بی‌واهمه و بی‌تنش میان دو کشور میسر است؟

 زمان:

۲۱ سپتامبر ۲۰۱۳،  ١٩:٠٠ تا  ٢١:٣٠

مکان:

Auditorium Dauphine

Prins Bernhardplein 175

Amsterdam

ورود: آزاد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)