بحثی در اینکه حاکمیت آخوندی و همدستی نیروهای مسلح و اطلاعاتی و اقتصادی مافیایی جنایتکارش نیست و بلکه شکی هم نیست که اهریمن دنیاپرستی در وجودشان آشیان کرده، خرام‌خواری و نانشان به نجاست مال حرام چاشنی کرده و در هر بار اقمه حرامی فرو می‌دهند، مغزهای گندیده‌شان – کنار مصرف مواد مخدر چه سنتی و چخ صنعتی- در منجلاب‌ فزاینده از توهمات بیشتر انباشته می‌شود!، چنان توهم برشان برداشته که خود منجی بشریت و مغز متفکر مدیریت جهانی برای رهایی جهان مادی‌پرست به سوی بهشت باشند و جهان پیراسته و آراسته برای ظهور مسیحا مهدی موعود کنند!، و در این راه توهمی در مغزهای پوکیده‌شان، چشم بر جنایت روسیان و چینیان بر مردمان بر بندند و غلووار جنایات مشابه غربیان را بازگو کنند!، اسرائیلی چه فرقی با روسیه ای و چینی و میانماری و فلسطینی جنایتکار دارد، همگی کمابیش در کار جنایت و تروریسم و قتل مخالفان و تعرض تجاوز به زندگی و هستی هم‌نوعان بشری هستند، جهان را جهانی پر از توحش کرده اند و اکثر مردم- غربی- خودشان هم در اذیت و آه و نفرین سرکردگان کشورهای غربی‌شان هستند.
تحریم، ابزار کاسبی حرام شده است، هم در رغب و هم در ایران، هم میان حکومتیان غرب و هم حکومتیان ایران، و وابستگان به حکومتیان و مافیای‌ها و طبقات کارمند حکومتی و سرمایه‌داری همدستشان، کسی به مردم عادی اهمیتی نمی‌دهد، دنیا، دنیا نجاست خوری از تحریم است. کسی به انحطاط آنچه که خوبی‌هایی- که در کتب دینی یا اخلاقیات‌نامه‌های اومانیستی گقته اند- برای انسانیت اهمیتی نمی‌دهد چه در غرب و چه در ایران!

 

File:Grabill - The Cow Boy-edit.jpg

دستاوردهای فنی غربیان که بعنوان تمدم درن یاد می‌ کنند هیچ دلیل برتری فرهنگی و تایید خوبی آنها نیست، آنها وحشی اند از قرنها پیش تا کنون و با اعمال وحشیانه جنگ و تحریم و کشتار مردم خود و دیگران دائما در حال اثبات توحش خودشان هستند!

حکومت آخوندی، هر ساله هزاران میلیارد تومان (معادل صدها میلیون دلار) هزینه تبلیغات مذهبی می‌کند تا مردمی که اقلیتی واقعا در تعصب و فریب زهدنمایی اخوندها گرفتار و جمع کثیری در بند دنیاپرستی و حتی خود فریب دروغ زهدنمایی اند! اما در مقابل میلیون‌ها انسان ایرانی در فقر، مجبور به کار خلاف تا فاحشگی اند!

جکومت (نظام کذایی) آخوندی سالانه میلیاردها دلار خرج دستگاه‌های پرخرج و مفت‌خور کارمندی لشکری و کشوری اش می‌مکند تا در برابر تحریم‌های وحشیانه غربی تاب بیاورد و حکومت اهریمنی و نجس و پلیدش نگه دارد، در عوض فرصت‌های جذب صدها میلیارد دلار را از مردم کشور ایران دهها سال است محروم کرده! همه برای اینکه خشت اول این حکومت (نظام کذایی) آخوندی بر پایه دروغ ایدئولوژی اسلام‌گرایی شیعی اخرالزمانی شکل گرفته و دیگر خوداخوندها و عوامل ظالم جنایتکارش نیز خود ناتوان می‌بینند این پرده تزوریر و دروغ و پلشتی به کنار نهند و مثل انسان باشرف و پرهیزگار روزی حلال پرنعمتی برای خود و با بقیه مردم فرودست ایران عادلانه تقسیم کنند.
غربیان چه نیازی دارند این مردم مفلوک ایران تا به این حد در ترحیم ضد بشری بگذارند که دارو غذا به انها راحت و ارزان نرسد؟!، جز آنکه غربیان از شدت حقارت و خشم از مردم ایران و هر چه ایرانی نامش برند تنفر دارند؟! بخوبی غربیان می‌دانند اکثریت قاطع مردم ایران- که از بیماری‌های روانی و جسمی رنج مکی‌برند و در کار سادیسم و آزار یکدیگرند- در دشمنی و بیزاری از حاکمیت آخوندی بر ایران حتی از غربیان بیشتر نفرت دارند و یک روز هم دست نفرین و فحاشی به آخوند و سپاهی و بسیجی و عوامل اطلاعای و کارمندانش که در نجاست حرام‌خوری و دزدی از بیت المال ایرانیان در خال سبقت از یکیدگرند، بسیار از غربیان بیزارترند.

اما این زیاده‌روی تحریم و حتی تکرار موارد تحریم‌هایی که قبلا تحریم کردند، خود نشان می‌دهد غربیان نیز دست کمی از توحش ضد بشری از آخوند ندارند، در حقیقت، در روان‌شناختی سادیسم غربیان، غربیان سرامد روان‌پریشان سادیسمی جهانند. تعجبی هم ندارد که غربیان این قدر علاقه به ساخت سلاح، از سلاح‌های متعارف کشنده انفرادی تا سلاح‌های کشتار جمعی دارند، این قدر علاقه به ساخت فیلم‌ها و سریال‌هایی که دارند که توحش خودشان نشان دهند در کشتن، در سکس وقیحانه با مردان و زنان متاهل و روابط ناشروع جنسی، در زنا و زنازادگی این فراوانی و با وقاحت در محصولات به دروغ فرهنگی‌شان، عادی‎سازی این نکبت‌های ضد فرهنگی را تبلیغ می‌کنند!، در اینکه کی بیشتر در پلشتی‌ها برنده است!، سخن راندن به زبان انسانیت به فراموشی رفته و زبان راندن به نجاست پراکنی مانند فاک فاک کردن را مثل عادت جویدن آدامس دوست دارند و از اینکه بیشتر هم‌نوعان تحقیر کنند لذت می‌برند، آنها این همه لذت طبیعت خدایی را به کنار گذاشته اند و اذت در دیگرآزار یو سادیسم می‌جویند، در مصرف‌گرایی جنونآمیز و آلوده‌تر کردن کره زمین، در فخرفروشی ثروت و حتی شده به دروغ و تظاهر به رفاه و زندگی پر زرق وبرق دورغین بهب های قرض و وام گرفتن!

غربیان و بدبخت‌هایی که خودشان در غرب ایرانی و حامی ایرانی معرفی می‌کنند شبانه روز در خال راضی کردن غربیان وحشی هسند که بیشتر ایرانیان تحریم کنند، اما یک تعداد از همین‌ها نمی‌گوید که چرا این غربیان وحشی، دزدان بیت المال و زن وبچه‌خای این دزدان اموال مردم چرا پناه می‌دهد؟! چرا رغب پناگاه دزدان اموال فقرای مردم کشورهای تحت ستم دیکتاتوری‌هایی مانند آخوندها است؟! چرا تحریم‌ها از اخراج این دزدان و دزدزادگان و باز پس دادن این اموال به مردم ایران شروغ نمی‌کنند؟!

حقیقت همین است ما در جهانی مملو و احتمالا با اکثریت قاطع روان‌پریش زنده‌مانی می‌کنیم، یکی به اسم اسلامی و یکی به اسم شرقی، یکی به اسم غربی، در کرا سادیسم و آزار دیگران و حتی در زیاده‌روی سادیسم به مازوخیسم و خودآزاری روی میاروند.
در اخبار و فیلم‌های سراسر جهان، پر از جنگ و کشتار، آوارگی و فرار و مهاجرت‌های اجباری و دزدی‌ها و قمارهای خردسوزانه و زندگی باختن‌های جبری احمقانه است!

دمکراسی را بازیچه ای فریب عوام می‌بینند که بیشتر و بهتر دروغ بگوید و مردم با فریب وعده و تبلیغ رای‌شان بیسشتر جمع کند و بساط عوام فریبی و امیدهای کاذب و واهی بدهد و چند سالی در دنیای توهمی موفقیت سیر کند و در نهایت در تنهایی و یا در جمع تنهایان مثل خودشان به مرگ برسند و مجالس عیش خود را لذتی نمی‌بینند مگر در شبانگاهان جز با مصرف مواد مخدر و خودرن مشروب تا مصنوعی بخندند از مستی و مغزهایی که غیر طبیعی برا اثر سوءمصرف مواد مضر سرخوشی می‌دهد و بامدادن در خماری و استفراغ‌های نجاست بالا می‌آورند و در کثافت زندگی‌شان غرق مرگ تدریجی فرومایگی اند.

هر کسی هم زنده‌مانی پر نجاستشان به روی‌شان بیاورد سرکوب می‌کنند، هر طوری شده‌ اکر بشود با سانسور، یا گرفتن تریبون و یا حذف فیزیکی، این مردگان اهریمنی، زامبی‌های انسان نمایند که تحمل دیدن کسی که زامبی بودنشان را بگوید دوست ندارند وجود داشته باشد!
هر چقدر هم این موارد تذکر می‌دهند در زیاده‌روی های ضد انسانی‌شان، از بس در افکار و توهمات ضد بشری فرو رفته اند، گمان می‌کنند تذکر دهندگان دروغ می‌گویند! انها می‌گویند تحریم‌ها موثر بوده ورژیم دژخیم اخوندی به نفس نفس اقتاده و از طریق ناشناس نویسانی دارد دریوزگی می‌کند! نه! نه! نه! این طور نیست، پس هنوز اخوند حرام لقمه و حرام لقمگان نوچه شا پس نشناختید، آخوند با حرام‌خوری و مفت‌خوری درس یاد می‌گیرد و در ساده زیست‌نمایی و تظاهر به زهدنمایی پرورش می‌یابد و اما وقتی خوب دزدیدند و سرکیسه کردن مردم عوام را و از بیت المال خالی کردن به خدا و دینی مدعی ‌شان خیانت می‌کنند و همراه زن و بچگان حرام لقمه‌شان رهسپار دیار فرنگیان بدتر از خودشان می‌روند با وحشیان غربی به عیش و نوش مال‌های دزدی حرام به پردازند، برای اخوند مردن انسان‌ها پشیزی ارزش ندارد و این ۴۳ سال اثبات کرده از تحریم نمی‎ترسد و باکی اش نیست دهها میلیون از فقر سگ و گربه بخورند یا حتی همدیگر، مگر این که این گرسنگان به جان آخوند بیفتند، اما آخوند بر کشوری غنی مثل ایران تسلط یاقته، که هر چقدر هم تحریمش کنند،ف آن قدر پول حرام درمیاورد که نیروی‌های سرکوبگر وحشی و خون‌خواری جمع کند و مردم قتل عام کند. این بازی تحریم وحشیانه غربیان باعث نابودی حاکمیت ضد بشری و وحشانه آخوند بر ایران نمی‌شود، راه حل چیزی است که در آرمانیه ها گفته شده است.

غربیان بخاطر ظلمهایی طی قرون و اعصار تاکنون کرده و می‌کنند دچار نفرین مظلومان شده اند، همچنان در نجاست و تاریکنای این نفرین گرفتارند و این نمایش‌های دنیا پلشت گناه آلودشان چیزی جز فریب وجدان‌هایشان نیست.

دور، دور جنگ اباطیل است، میان حرامیان حکومت آخوندی ایران و عوامل و متحدان داخلی و خارجی اش و حرامیان غربی و متحدان منطقه اش و این جنگ اباطیل است!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)