فعالان در تبعید: محمود بهشتی لنگرودی،بازرس و سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران (تهران) برای گذراندن دوره حبس پنج ساله، به اجرای احکام زندان اوین فراخوانده شد.

بنا بر اطلاع “کمپین صلح فعالان در تبعید” ، احضار آقای بهشتی لنگرودی، روز دوشنبه ۲۵ شهریور به صورت تلفنی انجام شده است.

در همین رابطه آقای بهشتی لنگرودی در گفتگو با تارنمای “حقوق معلم”، گفت:”طی تماسی از زندان اوین که ظاهرا از اجرای احکام بود،خبر احضار را جهت اجرای حکم شنیدم و پرسیدم چرا احضار به شکل کتبی انجام نمی شود؟ آن شخص روند احضار را در تمامی موارد شفاهی توصیف کرد و افزود اگر پاسخ مثبتی از جانب احضار شونده دریافت نشود او را جلب خواهیم نمود! “

طی این احضار شفاهی، تاریخ دهم مهرماه ۱۳۹۲، آخرین فرصت برای معرفی آقای بهشتی به اجرای احکام تعیین شده است.

پیشتر آقای بهشتی لنگرودی به حکم قاضی صلواتی در شعبه پانزده دادگاه انقلاب تهران به پنج سال حبس،به استناد ماده ۶۱۰ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی محکوم شده بود.

با اعتراض محمود بهشتی لنگرودی طی دادنامه ی شماره ۹۲/۲۸۵۹/ش ۱۵،پرونده به شعبه ۵۴ تجدید نظر رفت که در تاریخ ۶/۵/۹۲ دادنامه ی بدوی تایید و دفاعیات بهشتی فاقد ایراد اشکال موجه و موثر دانسته شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)