جنگ طبقاتی تمام شده، پیش به سوی جنگ‌های مذهبی!

آتش خشم  مسلمان‌های جهان هر روز از سویی زبانه می‌کشد؛ پاکستان، مالزی، اندونزی، لیبی و مصر تا ایالات متحده آمریکا و استرالیا و فرانسه. و از خاکستر آن تندروها و بینادگرایانی با پرچم مبارزه ضد امپریالیستی و ضد آمریکایی سر بر می‌آورند که عمدتا با دلارهای نفتی و غیر نفتی تغذیه می شوند. در این میان آن چه دود و خاکستر می‌شود مبارزه طبقاتی و دست‌آوردهای نسل‌ها مبارز و پیکارگر پرشور طبقه کارگر است. آیا جنگ‌ها و نزاع‌های طبقاتی چالشی جدید بر سر راه مبارزان جنگ  طبقاتی میلیون ها زحمتکش در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا است؟ آیا به راستی این پیکارجویان القاعده و سلفی‌ها و بوکو حرام هستند که در آغاز هزاره سوم به جای پیکارگران و مبارزان و اندیشمندان چپ در یک  سده پیش نشسته‌ و پرچم مبارزه ضد امپریالیستی و ضد آمریکایی را بر دوش گرفته‌اند تا در سایه مودت و برادری، برابری و آزادی را به تمسخر بگیرند!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)