ژینا (مهسا) امینی ۲۲ ساله اهل سقز روز چهارشنبه ۲۳ شهریور توسط پلیس امنیت اخلاقی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و جان باخت.

مهسا که به همراه خانواده از شهر سقز به تهران سفر کرده بود، توسط مامورین گشت ارشاد بدلیل عدم رعایت حجاب اجباری دستگیر و به بازداشتگاه وزرا منتقل شد. جانیان حکومت اسلامی با ضرب و شتم مهسا در خودرو گشت ارشاد و بازداشتگاه پلیس اخلاقی موجب به کما رفتن مهسا شدند. پس از این جنایت او را به بیمارستان کسری منتقل میکنند و پزشکان در همان ابتدا سطح هوشیاری او را بشدت پایین اعلام کرده و از ادامه حیات او قطع امید کردند.

حکومت ضد زن اسلامی از بدو سر کار آمدنش با قوانین ضد زن و حجاب اجباری تلاش کرد نیمی از جامعه را مرعوب کند. تشکیل گشت ارشاد یکی از ابزارهای سرکوب زنان است که اخیرا #خامنه‌ای جنایتکار با فرمان تشدید و مرعوب کردن زنان، مامورین چماق بدست‌اش را در خیابان برای ضرب و شتم و شکنجه زنان بسیج کرد تا نیمی از جامعه را به عقب براند.
اما در مقابل جمهوری اسلامی، امروز زنان بیشتر از هر زمان دیگری نه تنها علیه حجاب اجباری بلکه علیه کل قوانین ضد زن و تبعیض آمیز جنسیتی در صف اول مبارزه علیه کلیت جمهوری اسلامی هستند.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی ضمن تسلیت به خانواده، دوستان و نزدیکان مهسا، جمهوری اسلامی را عامل توحش و تعرض به مهسا و تمام زنان میداند و خواهان به دادگاه کشاندن آمرین و عاملین این جنایت می‌باشد.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)