جمهوری اسلامی به دنبال جنایتی دیگر است!

بهنام موسیوند زندانی سیاسی در اعتراض به عدم درمان و رسیدگی‌ پزشکی و تبعید وی به زندان رجایی شهر کرج دست به اعتصاب غذا زده است.

بهنام موسیوند که از خرداد‌ماه ۱۳۹۸ در پی حکم ۵ سال زندان زندانیست، چندین بار بدلیل عدم استفاده از دستبند و پابند و عدم رسیدگی‌ پزشکی دست به اعتصاب غذا زده است. این بار وی از سوی زندانبانان و مامورین زندان رژیم اسلامی عامدانه مورد تهدید و خشونت قرار گرفت و او را به زندان رجائی شهر تبعید کردند. 

طبق گزارشات منتشر شده  با توجه به اینکه این زندانی سیاسی از مشکلات جدی در دستگاه گوارش و آنزیم‌های کبدی رنج میبرد، هفته گذشته پس از سه بار لغو ملاقات با پزشکان مغز و اعصاب و گوارش و ارتوپد، در حیاط زندان با اجبار و ضرب و جرح وی را سوار ون کرده و به زندان رجایی شهر بردند.

بهنام موسیوند در زندان رجایی شهر کرج در سلول انفرادی و بدون هیچ مراقبت و نظارت پزشکی رها شده و بنابر گزارش یک منبع موثق قدرت تکلم خود را تقریبا از دست داده و سه بار خون بالا آورده است.  

جان بهنام موسیوند در خطر است! جمهوری اسلامی سالهاست سیاست آگاهانه حذف فیزیکی زندانی سیاسی با عدم دارو و درمان و یا انتقال به بیمارستانهای روانی و تجویز داروی ناسالم  برای زندانیان سیاسی را در پیش گرفته است.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی سالها پیش با ارائه گزارش سی صفحه ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران آنزمان  و اعلام کمپین ” نگذارید قلبشان از تپش باز ایستد” در اعتراض به عدم عامدانه دارو و درمان ویژه، سیاست حذف فیزیکی زندانی را “اعدام خاموش”  نامید. 

ما  از شما مردم شریف و آزادیخواه، سازمانها و نهادهای حقوق بشری، جوامع و مراجع بین‌المللی میخواهیم در آستانه سفر رئیسی، رئیس جمهور قاتل به سازمان ملل ضمن اینکه صدای زندانیان سیاسی بیمار و خانواده هایشان باشید، خواستار اخراج جمهوری اسلامی از  سازمان ملل و تمام مراجع بین المللی شوید.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
۱۴ شهریور ۱۴۰۱/ ۵ سپتامبر ۲۰۲۲

https://wp.me/p9yWrK-36E

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)