ششم اسفند ماه ۱۳۰۶ ـ ۱۹ مرداد ۱۴۰۱
یادمان “هوشنگ ابتهاج” در سایت “راوی حکایت باقی”

   صدای شاعر:
● زمین (صدای شاعر)
● بوسه (صدای شاعر)
● آزادی (صدای شاعر)
● شبگیر (صدای شاعر)
● زندگی (صدای شاعر)
● بردگی (صدای شاعر)
● کاروان (صدای شاعر)
● تاسیان (صدای شاعر)
● ای فردا (صدای شاعر)
● تشویش (صدای شاعر)
● بازگشت (صدای شاعر)
● شادباش (صدای شاعر)
● سروستان (صدای شاعر)
● مرگ دیگر (صدای شاعر)
● مرثیهٔ جنگل (صدای شاعر)
● راهی و آهی (صدای شاعر)
● پرنده می‌داند (صدای شاعر)
● برای روزنبرگ‌ها (صدای شاعر)
● کیوان ستاره بود (صدای شاعر)
● ازین شبهای ناباور (صدای شاعر)
● بر سواد سنگفرش راه (صدای شاعر)
● شعرهای سعدی (کانون پرورش فکری)
● شعرهای «هوشنگ ابتهاج» (کانون پرورش فکری)

سه ترانه‌ که هوشنگ ابتهاج سرود:
● سرگشته (حسین قوامی)
● ستاره آهو (سهیلا گلستانی)
● تو تنها، من تنها (عبدالوهاب شهیدی)

   مجموعه ترانه‌ها:
● گریز (مجموعه ترانه‌ها)
● بهانه (مجموعه ترانه‌ها)
● حصار (مجموعه ترانه‌ها)
● زبان نگاه (مجموعه ترانه‌ها)
● آینه‌ی شکسته (مجموعه ترانه‌ها)
● در کوچه‌سار شب (مجموعه ترانه)
● یادگار خون سرو (مجموعه ترانه‌ها)
● تا تو با منی زمانه با من است (مجموعه ترانه‌ها)
● هنر گام زمان (امروز نه آغاز و نه انجام جهان است)

   مطالب دیگر:
● از خاطرات خانه‌ی پدری
● حکایت سروده‌ی «گالیا»
● حکایت سروده‌ی «ارغوان»
● این «شهریار» است که می‌خواند!
● واپسین نامهٔ «مرتضی کیوان» پیش از اعدام
● ساز سه‌تارِ «شهریار» و رقص پریان در استکان!
● از «شهریار» به «سایه» (عکس و امضا شهریار)
● یادی از «صادق هدایت» (برنامه گلچین هفته)
● حکایت ترانه‌‌ «سرگشته» (تو ای پری کجایی!؟)
● برای خواهرم «منصوره» (خط و امضای «سایه»)
● حکایت ترانه‌‌ «تو تنها، من تنها» (عبدالوهاب شهیدی)
● مرگ دوباره: سروده و دستخط هوشنگ ابتهاج (سایه)
● در غم مادر ـ شهریار:‌ در جستجوی پدر ـ هوشنگ ابتهاج
● شعری ماندگار از «سایه» و خطی به یادگار از «صمد بهرنگی»

● چاووش ۸ (از کفم رها)
● چاووش ۷ (همراه شو عزیز)
● چاووش ۶ (ایران ای سرای امید)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)