شمار اعدام‌ها هر لحظه رو به افزایش است. با اعدام یک جوان کرد در کرمانشاه و چهار اعدام دیگر در اردبیل، ارومیه و ساری، شمار اعدام‌های سال ۱۴۰۱ به دستکم ۲۵۰ نفر رسید.

حکم اعدام یک جوان کرد در کرمانشاه و یک زندانی در اردبیل اجرا شد. همچنین در ماه گذشته حکم اعدام سه زندانی دیگر بصورت مخفیانه در زندانهای ساری و ارومیه اجرا شده است.

اعدام یک جوان کرد در کرمانشاه:

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام به نقل از هه نگاو، سحرگاه شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۱، حکم اعدام یک جوان کرد بنام ایوب میرزایی با اتهام «قتل» در زندان دیزل آباد کرمانشاه اجرا شد…. ادامه مطلب:

اعدام یک جوان کرد در کرمانشاه و چهار اعدام در اردبیل، ساری و ارومیه (javanehha.com)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)