محمد ساعد مراغه ای نخست وزیر پیشین ایران پس از چند بار نخست وزیری به عنوان سفیر ایران در واتیکان بر گزیده شدو به ایتالیا رفت .
او انسان بسیار خوش بر خورد و فهمیده ای بود که گهگاه روی مصلحت خودش را به نفهمی میزد .
ساعد مراغه ای چهار سال در واتیکان ماند و چون علاقه داشت یک سال دیگر به مدت ماموریتش اضافه بشود از فرصت سفر شاه به رم استفاده کرد و وقتیکه در فرودگاه رم شاه جویای حال او شد در جواب گفت : در این چهار سالی که در واتیکان بوده ام توانسته ام پاپ را مسلمان کنم ! اگر اعلیحضرت یک سال دیگر به من فرصت مرحمت بفرمایید خواهم توانست از پاپ یک مسلمان شیعه اثنی عشری بسازم !
با این لطیفه مدت ماموریت ساعد مراغه ای یک سال دیگر تمدید شد .
ساعد مراغه ای وقتی نخست وزیر ایران بود به او گزارش دادند که نامجو قهرمان وزنه برداری ایران رکورد شکسته است .
آقای نخست وزیر با عصبانیت گفت : بیخود کرده است شکسته است . بگویید برود بخرد بیاورد بگذارد سر جایش !
نخست وزیرى ساعد با آغاز جنبش ملى شدن نفت همراه بود.
ملیون و بخصوص توده یى ها، هر چند روز یک بار مردم از همه جا بى خبر را به میدان مى آوردند تا بر ضد دولت ساعد شعار بدهند. مردم هم که نه “ساعد” را مى شناختند، نه میدانستند نفت و ملى شدن آن چیست، شعار میدادند:
مرگ بر “ساعت”!
مرحوم ساعد پدر زن امیر اصلان افشار دیپلمات ایرانی بود.

ببین حالا بر جای فروغی و داور و مشیر الدوله و مستوفی الممالک و قوام السلطنه و مصدق و ساعد مراغه ای و حکیم الملک چه هیولاهایی وزیر و وکیل وقاضی القضات و نایب امام و رهبر کبیر و فرمانده کل قوا شده اند .
هر چند بقول ناصر خسرو :
اگر سگ به محراب اندر شود
مر آنرا بزرگی سگ نشمریم
بیجهت نیست که گفته اند : ترقی های مردم رو به بالاست
من از بالا به پایین می ترقم

یاد آن بیت نظامی گنجوی در لیلی و مجنون افتادم که :
این قوم کیان و آن کیانند
بر جای کیان نگر کیانند .
این را هم بگویم که :
اگر خسی به هوا رفت از کشاکش باد
به یک دمی دو سه ، ناچار بر زمین افتد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)