در ادامه گفتار قبلی باید گفت که در اینگونه رسانه‌ها ماجرا صرفاً منحصر به تبلیغ دخانیات نمی‌ماند، بلکه تلاش می‌شود تا انواع ابتذال و سبک زننده زندگی و رفتارهای نامتعارف جنسی را نیز تبلیغ و ترویج کنند. به این منظور که بتوانند الگوهای مناسب استعماری و تجاری سودآور را به عنوان واقعیت‌های قطعی و بدیهی جهان امروز در بین جوانان و نسل رو به رشد جا بیندازند.

نمونه‌ها بیش از آن است که آوردن همه آنها ممکن باشد، ولی به عنوان نمونه‌ای دیگر می‌توان از تبلیغ و ترویج موذیانه برند تجاری ویاگرا (متعلق به شرکت فایزر) نام برد که باز هم در بی بی سی فارسی بدان پرداخته شده است (بنگرید به تصویر).

در این مثلاً گزارش، استفاده وسیع از قرص ویاگرا در میان مردان جوان عرب، واقعیتی قطعی و رو به تزاید معرفی شده است. به این دلیل از مردان عرب نام برده شده که فعلاً صلاح ندیده‌اند ایرانیان را در رسانه فارسی‌زبان درگیر این القائات کنند و خواسته‌اند غیرمستقیم همان ادعا را کنند.

در ادامه از عطاری‌هایی یاد شده که با فروش این «معجون‌های جادویی» به شهرت و ثروت دست یافته‌اند. نام «عطاری» نیز به این منظور آورده شده که یادتان باشد برای خرید یا فروش این قرص نیازی به نسخه پزشک و خرید رسمی از داروخانه نیست! در این گزارش و عکس‌های آن بر شکل و رنگ قرص‌ها تأکید خاصی شده که احیاناً با محصول برند تجاری دیگری بجز فایزر اشتباه گرفته نشود.

بی‌بی‌سی به منظور عادی انگاری مصرف این قرص‌ها ادامه می‌دهد که «اکنون اکثر مردان به دنبال قرص‌های آبی رنگی هستند که از شرکت‌های غربی می‌خرند». قرص‌هایی که به گفته بی‌بی‌سی: «مصرف آن به عنوان مواد تفریحی در مهمانی‌ها به پدیده‌ای در میان مردان جوان تبدیل شده است».

چنانکه قبلاً نوشته بودم، این رسانه‌ها که عمدتاً با بودجه کشورهای استعماری و با حمایت مالی نهادهای امنیتی و بیزینس‌های سیاسی و تسلیحاتی و به قصد مهندسی افکار و سلیقۀ مردم و تقلیل خواست‌های مردمی و کارگری منتشر می‌شوند، یک دروغ مؤثر و جهت‌دار و زیانبار را در میان صد راستِ بی‌اثر منتشر می‌کنند. آنان خنجری زهرآگین را در میان انبوهی از گل‌های زیبا پنهان می‌سازند و به آرمان مردم و آینده بشریت آسیب می‌رسانند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)