درخواست از حسین رونقی و مادر گرامی اش برای شکستن اعتصاب غذا
اگرچه به آقای حسین رونقی دسترسی نداریم، ولی امیداریم که این پیام هر چه زودتر توسط خانواده و ملاقات کنندگان به این همرزم کنشگر حقوق بشری و هموند «همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر درایران» برسد. ماهمچنین وظیفه خود می دانیم از مادر گرامی ایشان درخواست نماییم تا برای حفظ تندرستی خود و امید دادن به حسین، اعتصاب غذای خود را پایان دهند و از او نیز بخواهند از درخواست این تشکل اطاعت کرده تندرستی خود را فدای زندانبانان نکند. در شرایط کنونی و وجدان حاکم بر کشور، اعتصاب غذای شما و آسیب زدن به تندرستی خود آنان را نگران نمی کند.
هموند گرامی، حسین رونقی، همبندان تو به سرسختی و قاطعیت تو شهادت داده اند و صدای مظلومیت تو به گوش همگان رسیده است. جامعه به تو و همانندان تو نیاز دارد. خانواده ات به تو نیاز دارد، ما به تو نیاز داریم، و درخواست میکنیم و می بایست که بی درنگ به اعتصاب خود پایان بدهی تا مادر فداکارت نیز مجبور به ادامه اعتصاب خود نباشد. فقط تندرست باش تا پگاه آزادی بدمد.
تهران – نهم شهریور ۱۳۹۲
دفتر سیاسی شورای همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران
هرمیداس باوند، عیساخان حاتمی، کورش زعیم، حشمت اله طبرزدی، محمد ملکی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)