آهنگی که ۹۰ سال است کسی جرات اجرای آن را ندارد.

“از پی دزدی وطن و دین بهانه شد”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روحت شاد قمر, روحت شاد

متبرک باد نام تو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)