پیش بینی نگران کننده سازمان غلات و محصولات کشاورزی ملل متحد فائو از احتمال بروز مشکلات بسیار در تمامی کشورها حکایت دارد و وضعیت ذخایر و تولید غلات و دانه های روغنی را کمتر از گذشته دانسته و این امر را نگران کننده عنوان کرده است.

بدون شک کمبود غلات می تواند باعث گرانی و فشار بر اقشار ضعیف در تمامی جوامع شود، اما در کشور ایران که از یک سو درگیر فساد گسترده و بی توجهی مسئولان و از سوی دیگر تحت تحریم های شدید بین المللی است، آیا فکری به حال ذخایر در حال اتمام کشور شده است و آیا برای روزی که قرار است طبق پیش بینی فائو این ذخایر به حداقل خود برسند برای مردم ایران فکری اندیشیده شده تا در مهلکه قحطی و کمبود ارزاق نشوند؟

برای بررسی این موضوع به تحلیلی که در ویدئو زیر منتشر شده توجه کنید.

 

#علی_جلالی
#سلام_فرمانده
#قحطی
#گرانی_نان
#کمبود_آرد
#کمبود_گندم