در خبرهای حوزه امنیت و دفاع ایران، به تازگی دو تن از فرماندهان سپاه پاسداران حسین سلامی و رحیم صفوی از نگرانی رژیم در تأمین امنیت پایتخت نظام ولایت فقیه خبر دادند.

سخنانی که از نظر امنیت و دفاع در رژیمی که حضور پاسداران در تمامی حوزه ها به خوبی نمایان است و از عمق استراتژیک امنیت و اقتدار خود در سوریه و لبنان و یمن و غیره، دیگر سخنی نمی گوید و برعکس نگران امنیت تهران است.

این اتفاق بسیار مهم است و می توان با رمز گشایی از سخنان آنها به عمق اتفاقاتی که در دل رژیم و در پشت پرده نظام رخ داده است واقف شد.

در ویدئو زیر تحلیلی در خصوص اظهارات اخیر این دو فرمانده سپاه انجام شده است.