مشاهده دلخراش صحنه قتل فجیعانه ده ها مجاهد بدون قدرت دفاع از خود که برخی از آن ها دست بسته اند، نشان از سرنوشت تاسف بار آنان دارد که قربانی حملاتی شده اند که حتی از منظر قوانین جنگی نیز جنایت جنگی محسوب می شود. ما باید به رغم هر موضعی که در برابر مجاهدین داریم این کشتار را به شدت محکوم کنیم. مسئول مستقیم این فاجعه دولت مالکی و رژیم جمهوری اسلامی ایران است که نشان می دهد خیال ندارد تغییری در سیاست های خود ایجاد کند. تاسف می خورم به حال فربانیان این جنایت و سرنوشت رقت بار مردم نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه که چنان دراماتیک شده که مرگ کسب و کار روزمره شان شده است. ترور و اعدام های دسته جمعی در زندان و در خیابان و بیابان، جنگ های داخلی، به خون کشیدن مردم بی دفاع در خیابان و حتی در خانه های خود، کشتار دسته جمعی شان با سلاح های شمیایی و بمباران های هوایی و قربانی دیکتاتورهای داخلی و جنگ افروزان خارجی شدن و زندگی رقت انگیز با فلاکت های روزمره پرشمار دیگر، گویا سرنوشت و آینده این منطقه را رقم زده است. تا می آئیم برای تقویت روحیه خودمان هم که شده اندکی به خود خوش بینی از تحول در گوشه ای از خاورمیانه و از جمله در ایران تزریق کنیم، واقعیت سیلی محکمی به صورتمان می نوازد. باری؛ چاره ای نیست. تنها باید با صدای بلند به این جنایات اعتراض کرد و در برابر آن شانه بالا نینداخت. بار دیگر کشتار مجاهدین در اشرف را به شدت محکوم می کنم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)