تعمیق بحران عمومی سیاسی، گسترش اعتراضات توده ای، آلترناتیو سازی رضا پهلوی، وظائف چپ در دوره کنون

گفتگوی نصرالله قاضی با محمد رضا شالگونی و روبن مارکاریان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)